1

Temat: Jak postępujecie w sytuacji...

Witam,

Jak postępujecie w sytuacji, kiedy wykonawca załączy do oferty kopię samodzielnie pobranego wydruku komputerowego z Krajowego Rejestru Sądowego nie potwierdzoną za zgodność z oryginałem???

2 (edytowany przez Apollo 2014-03-05 13:11:00)

Odp: Jak postępujecie w sytuacji...

Uznaję.
Ponadto, ze strony UZP: "Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jako dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia."
...

Reasumując:
I. Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie dokumentów.
II. Zamawiający nie ma podstaw do żądania poświadczenia przez wykonawcę za zgodność z oryginałem złożonych w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego samodzielnie pobranych wydruków komputerowych aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3

Odp: Jak postępujecie w sytuacji...

Dla mnie jest OK.

4

Odp: Jak postępujecie w sytuacji...

Dla mnie też. Każdy wydruk tego typu jest oryginałem dokumentu.

5

Odp: Jak postępujecie w sytuacji...

Spotkałem się z następującą tezą: "co do zasady samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego posiadają status dokumentu oryginalnego ? jednakże skopiowanie/powielenie takiego wydruku powoduje, iż kopia ta traci ten status ponieważ oryginalny samodzielnie pobrany wydruk (o nadanym identyfikatorze wydruku) jest tylko jeden." Co Wy na to? Ja osobiście mam mieszane uczucie, ale trudno odmówić słuszności (i nie tylko) tej tezie.

6 (edytowany przez Bitter 2014-03-05 13:31:44)

Odp: Jak postępujecie w sytuacji...

Oj zgodzę się.... zdarzyło mi się dostać wydruk z systemu ale to była po prostu kolejna krzywo i amatorsko zrobiona kserokopia. Czasem jeszcze są na nich stare skserowane pieczątki wykonawcy...

7

Odp: Jak postępujecie w sytuacji...

A, o kopię chodzi... . Jeżeli miałbym pewność, że ten samodzielny wydruk jest dodatkowo skopiowany, to bym poprosił o wersję potwierdzoną za zgodność. Nie doczytałem, że chodzi o kopię wersji pobranej bezpośrednio ze strony www.
Pytanie, czy tak łatwo można ocenić, że ten wydruk jest kopią, czy też nie.

8

Odp: Jak postępujecie w sytuacji...

Dokładnie, wydruk jest ok, kopia wydruku nie jest ok.

9

Odp: Jak postępujecie w sytuacji...

No tak, ale np. sam fakt, że dokument jest wydrukowany jako czarno- biały nie oznacza, że jest to kopia. Czasami udowodnienie, że to kopia a nie oryginał dokumentu  jest niezwykłą sztuką a wręcz niemożliwą.
Jak są jakiekolwiek wątpliwości to można wezwać do przedłożenia oryginału. gorzej jak Wykonawca prześle to samo, co nam wydawało się kopią smile
MIRAS a po czym poznałeś, że to kopia?

10

Odp: Jak postępujecie w sytuacji...

Sory, ale nie po to ustawodawca wprowadza takie ułatwienia żeby z lupą dochodzić czy wydruk to ksero czy oryginał wydruku. Masz KRS odpowiadający wszystkim określonym w przepisach warunkom i trzeba go uznać.
Nie wiem jak KIO wytłumaczyć powód nieuznania takiego dokumentu.

11

Odp: Jak postępujecie w sytuacji...

Uznać smile Chyba, że dokument budzi wątpliwości

12

Odp: Jak postępujecie w sytuacji...

Apollo napisał/a:

Pytanie, czy tak łatwo można ocenić, że ten wydruk jest kopią, czy też nie.

Często bardzo łatwo, przykład podaje Bitter.

13

Odp: Jak postępujecie w sytuacji...

sebek napisał/a:

MIRAS a po czym poznałeś, że to kopia?

...że zacytuję Bitter:  "Czasem jeszcze są na nich stare skserowane pieczątki wykonawcy"

14 (edytowany przez Apollo 2014-03-06 08:15:31)

Odp: Jak postępujecie w sytuacji...

Jeżeli jest tak jak pisał Bitter, to sprawa jest oczywista. Z drugiej strony może być też tak, że wykonawca robi kopię wydruku, a wówczas stwierdzenie, że to kopia nie musi być takie łatwe.

15

Odp: Jak postępujecie w sytuacji...

Gdyby stwierdzenie że wydruk jest kopią wymagałoby powołania eksperta i badań laboratoryjnych smile to przecież kto by się w to pchał i na siłę udowadniał, że mamy do czynienia z kopią wydruku a nie samym wydrukiem.

Zresztą zauważyłem że 9/10 Wykonawców i tak podbija za zgodność wydruki.