1

Temat: Zaświadczenie z banku

Wykonawca złożył Zaświadczenie, że ma w banku kredyt (nie wiadomo jaki) na 100 tys., który spłaca terminowo. Czy to świadczy, że ma zdolność kredytową lub środki finansowe w kwocie 100 tys. w rozumieniu pzp, bo przy tym W się upiera? Moim zdaniem to nie świadczy ani o jednym, ani o drugim. Jak myślicie?

2

Odp: Zaświadczenie z banku

Uważam tak samo.

3

Odp: Zaświadczenie z banku

Z tego zaświadczenia nic nie wynika smile
Nie potwierdza warunku udziału w postępowaniu smile
Z przedstawionego przez Wykonawcę zaświadczenia nie wynika,ani to. że ma zdolnośc kredytową na 100 tys. ani że posiada środki finansowe w tej kwocie, a co za tym idzie zamawiający nie jest w stanie na podstawie tego dokumentu stwiedzić czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

Wezwałabym do uzupełnienia prawidłowego dokumentu - jesli wykonawca sie upiera niech złoży stosowne wyjasnienia

4

Odp: Zaświadczenie z banku

Został wezwany do uzupełnienia dokumentów i w odpowiedzi jeszcze raz przekazał to samo zaświadczenie i napisał, że wbrew twierdzeniom zamawiającego to potwierdza że ma zdolność kredytową i środki finansowe. Nie będę go wzywać do wyjaśnienia bo dokument jest jasny, jest tylko kwestia interpretacji "zdolności kredytowej". Może w prawie bankowym coś jest? Mam też orzeczenie KIO, które mówi, że zdolność kredytowa ma dotyczyć przyszłego kredytu. Jak się uprze to będzie mi bruździł w KIO, eh.