1

Temat: ZUA a zaświadzczenie

Wymagałem normalnie zaświadczenia z ZUS. Jednak jeden z oferentów złożył ZUA bo zarejestrował się na kilka dni przed przetargiem. ZUS nie wyda zaświadczenia bo jeszcze nie był zobowiązany do składek więc.... Przedstawił mi ZUA ale skoro żądałem zaświadczenia to powinienem go wymagać. Taka sytuacja nie jest przewidziana w pzp. Co radzicie?
Za chwilę napiszę co zrobiłem ale czekam na opinie

2

Odp: ZUA a zaświadzczenie

Miałem podobny przypadek po rozmowie z działem prawnym uzp postanowiłem wezwać wykonawcę do złożenia wymaganego zaświadczenia z informacją ze jak zaświadczenie nie zostanie przedłożone to zostanie wykluczony z postępowania za niespelnienie warunkowe udzialu. Rozmawiałem też z pracownikiem ZUS ze w wyjątkowych sytuacjach wystawiając takie zaświadczenie ale to trwa trochę czasu. Sprawa zakończyła się wykluczeniem wykonawcy, ponieważ w rozporządzeniu jest napisane wyraźnie ze to ma być zaświadczenie z ZUS a nie inny dokumentów wystawiony przez ZUS. Na zakończenie dodam że była to najkorzystniejsza oferta. Pół 2 tygodniach miałem kontrolę tego postępowania i nie stwierdzono żadnych uchybień.

3

Odp: ZUA a zaświadzczenie

Ja jednak zrobiłem inaczej. Zobowiązałem Wykonawcę do napisania oświadczenia, iż nie mógł mi przedstawić zaświadczenia w związku z tym, że nie był zobowiązany do zapłacenia składek w tym okresie W związku z powyższym złożenie samego dokumentu dla "dokumentu", który i tak nie stwierdzi w zasadzie potwierdzenia braku spełnienia warunków postępowania jest zbytnią formalizacją. Miałem podobny wyrok prze d2008 ale gdzieś mi się zapodział. Oczekuję że będzie oki smile

4

Odp: ZUA a zaświadzczenie

Zrobił bym tak samo, skoro składek jeszcze nie płacił nie ma opcji że z nimi zalega.

5

Odp: ZUA a zaświadzczenie

tak też myślałem i na "wyczucie" zrobiłem smile

6

Odp: ZUA a zaświadzczenie

Ja mam wątpliwości. Litera prawa mówi zaświadczenie o niezaleganiu. ZUA to tylko deklaracja ubezpieczonego.

Swoją drogą warto byłoby sprawdzić czy ZUS wydaje zaświadczenia osobom niezarejestrowanym np osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

7

Odp: ZUA a zaświadzczenie

ZUS nie wyda dla os. fizycznej nie prowadzącej działalności gosp., natomiast osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Do zakresu przedmiotowego tego podatku należą wszelkiego rodzaju dochody z poszczególnych źródeł przychodów, z wyjątkami dochodów, które zostały zakwalifikowane przez ustawę do kategorii zwolnień przedmiotowych.

Zgodnie z art. 306a Ordynacji podatkowej organ podatkowy (czyli właściwy Urząd Skarbowy) wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli:

odrębny przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego (np. ustawa Pzp);
ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (np. ubieganie się o zamówienie publiczne) osoba ubiega się o zaświadczenie.

8

Odp: ZUA a zaświadzczenie

jarosław napisał/a:

Ja mam wątpliwości. Litera prawa mówi zaświadczenie o niezaleganiu. ZUA to tylko deklaracja ubezpieczonego.

To jest najgorszy rodzaj prawa. Błędna, bezsensowna pętla. Wykonawca potrzebuje dokument, którego nikt mu nie wystawi, a nawet jeśli wystawi to jego treść już przed wystawieniem jest znana i korzystna dla Wykonawcy.

Taki piękny kwiatek. Bareja byłby dumny. Opary absurdu.

9

Odp: ZUA a zaświadzczenie

mj napisał/a:

Na zakończenie dodam że była to najkorzystniejsza oferta. Pół 2 tygodniach miałem kontrolę tego postępowania i nie stwierdzono żadnych uchybień.

Szkoda, a powinni.

10

Odp: ZUA a zaświadzczenie

No właśnie nie wiem czy to absurd. Jest to chyba jeden z najbardziej oczywistych warunków w Pzp. Rozporządzenie wyraźnie wskazuje co musi przedstawić wykonawca. Jest to zaświadczenie a nie oświadczenie.
Skoro wykonawca nie przedstawia takiego dokumentu podlega wykluczeniu. Zamówienia publiczne nie są dla wszystkich.

11

Odp: ZUA a zaświadzczenie

Nie są dla wszystkich, ale dla omawianego przypadku są.

12

Odp: ZUA a zaświadzczenie

Czy Twoim zdaniem osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie będąca płatnikiem składek ZUS jest zwolniona z przedstawienia zaświadczenia z ZUS o tym że nie zalega z opłacaniem składek jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego postawiono taki warunek? Są jakieś orzeczenia opinie w tym zakresie?

13

Odp: ZUA a zaświadzczenie

I cytat ze strony ZUS http://e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?menu=3&id_sprawy=158

"Dla podmiotów, które nie są płatnikami składek, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych , organem do wydawania zaświadczenia stwierdzającego, że podmiot nie figuruje w Centralnym Rejestrze Płatników, jest I Oddział ZUS w Warszawie, gdy podmiot nie ma siedziby w Polsce (np. firma zagraniczna) lub właściwa, z uwagi na miejsce siedziby w Polsce Terenowa Jednostka Organizacyjna ZUS."

Nie rozumiem dlaczego w twoim przypadku Cbud, wykonawca nie mógł przedstawić zaświadczenia z terenowego oddziału ZUS skoro w chwili ubiegania się o zamówienie wykonawca był płatnikiem składek. Wg mnie ZUS był zobowiązany wystawić takie zaświadczenie.

14

Odp: ZUA a zaświadzczenie

jarosław napisał/a:

No właśnie nie wiem czy to absurd. Jest to chyba jeden z najbardziej oczywistych warunków w Pzp. Rozporządzenie wyraźnie wskazuje co musi przedstawić wykonawca. Jest to zaświadczenie a nie oświadczenie.
Skoro wykonawca nie przedstawia takiego dokumentu podlega wykluczeniu. Zamówienia publiczne nie są dla wszystkich.

Jeżeli prawdą jest, że wykonawca nie mógł otrzymać odpowiedniego zaświadczenia to jest to absurd nad absurdy. Co z tego, że jest to jeden z najbardziej oczywistych warunków w Pzp jeśli przez takie absurdy nie można go spełnić?

To z takich przepisów jest najwięcej żartów, to są najgorsze przepisy, takie chamskie po prostu.

"Zamówienia publiczne nie są dla wszystkich."

No brawo, to jest świetny warunek, cały system zamówień publicznych się cieszy bo dzięki właśnie takim przepisom oddzielamy tych dobrych od tych złych.

15

Odp: ZUA a zaświadzczenie

Ale co Twoim zdaniem decyduje o tym że wykonawca może nie przedstawić zaświadczenia skoro właściwy organ jest zobowiązany do wystawienia takiego zaświadczenia? Przecież to nierówne traktowanie wykonawców i złamanie kolejnej zasady ustawy Pzp.

Pytanie czy ZUS jest zobowiązany do wystawienia takiego zaświadczenia. Wg mnie (#13) powinien takie zaświadczenie wystawić.

16

Odp: ZUA a zaświadzczenie

Wszystko co napisałem, napisałem z założeniem prawdziwości stanu podanego w poście #1. Jeśli jest inaczej to wiadomo, że leci i nie ma o co drzeć szat.