1 (edytowany przez jazz 2013-08-18 16:53:53)

Temat: Czy spełnia warunek?

Witam, w siwz mamy warunek doświadczenia w realizacji "remontu, przebudowy, modernizacji, adaptacji" o wartości co najmniej 1 mln zl.  Wykonawca przedstawia w wykazie "budowę nowego obiektu" o wartości 3 mln i "rozbudowę" o wartości 2 mln. Czy którąś z nich można zaliCzyć? Według mnie nie, mimo iż nie powoływaliśmy się na Prawo budowlane to nawet w potocznym znaczeniu są to różne rzeCzy. Jak myślicie?

2

Odp: Czy spełnia warunek?

Przecież budowa i rozbudowa obejmuje dużo większy zakres niż wymienione w warunku, dlatego ja nie widzę podstaw aby nie uznać tego doświadczenia...

3

Odp: Czy spełnia warunek?

A co z wartością roboty? Przecież budowa obejmuje też np. roboty ziemne, wzniesienie ścian, stropów itp. a remont czy modernizacja nie. Jak więc wygląda spełnienie warunku z punktu widzenia wartości? Poza tym skoro przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja, a warunki udziału mają być związane z przedmiotem i do niego proporcjonalne to dlaczego mam uznawać budowę - nie to jest przedmiotem i nie taki był warunek udziału. Idąc dalej ktoś powie że i budowa mostu jest na tyle skomplikowana że daje doświadczenie i wiedzę do remontu budynku.

4

Odp: Czy spełnia warunek?

Nie rozumiem Twojego toku rozumowania - przecież jak ktoś wybudował budynek, to na pewno będzie w stanie go wyremontować. Warunki stawia się aby uprawdopodobnić kompetencje wykonawcy. Nie rozumiem poza tym o jakim moście mówisz - ja na pewno o moście nie wspomniałem. Może fragment wyroku SO pomoże: X Ga 130/10 (...)Wskazać bowiem należy, iż wprawdzie z usługi wynika, iż został zaprojektowany nowy przelew, jednakże okoliczność ta nie wpływa na realizację warunku określonego przez Zamawiającego. Nie ulega wątpliwości, iż warunki określone w SIWZ służą weryfikacji posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez wykonawców przystępujących do przetargu. Stąd też ich celem jest wyszukanie podmiotów, które wykażą się przymiotami niezbędnymi dla należytego wykonania zadania sprecyzowanego w ofercie. Konsorcjum (...) K poprzez zrealizowanie zadania polegającego na budowie nowego obiektu zbiornikowego, w ocenie Sądu Okręgowego spełniło warunek dotyczący przebudowy i modernizacji. Podnieść bowiem należy, iż czynność polegająca na realizacji nowego obiektu przesądza o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie przebudowy i modernizacji. Czynność wykonania nowego obiektu swym zakresem obejmuje znacznie większy rozmiar prac a w związku z tym wymaga od wykonawcy jeszcze większego doświadczenia. Zdaniem Sądu realizacja nowego zadania obejmuje nie tylko czynności wchodzące w skład zadań koniecznych do wykonania w związku z przebudową lub modernizacją, ale także prace które legły u samych podstaw danej budowy. Mając na względzie zaprezentowany pogląd nie można było podzielić stanowiska skarżącej odnośnie braku wykazania braku wiedzy i doświadczenia, tj. warunku zawartego w SIWZ.(...)

5 (edytowany przez jarosław 2013-08-18 21:08:29)

Odp: Czy spełnia warunek?

Do budowy mostu wymagane są inne uprawnienia.
Nie zagłębiałbym się w szczegóły i uznał to co przedstawili. Jeżeli interesowały was konkretne prace - instalacyjne, budowlane, trzeba to było podać w warunku. Teraz za późno żeby wyjmować z przedstawionego przez wyk. wartość robót podstawowych. Budować potrafi, przebudować tym bardziej.

O! Bipi napisał co i jak.

6

Odp: Czy spełnia warunek?

Dzięki za pomoc.