1 (edytowany przez jazz 2013-05-20 07:31:57)

Temat: Czy usługa jest wykonana w wymaganym terminie PILNE

Witam, Z. sformułował warunek tak:
"Warunek zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca zrealizował w okresie ostatnich  trzech lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwie usługi w zakresie szkoleń..... , każda o wartości co najmniej 100 tys. zł brutto."
Czy z tego zapisu wynika, że wartość 100 tys. musi być wykonana w tym okresie 3 lat? Według mnie wystarCzy, aby usługa zakońCzyła się w tym okresie (nie wcześniej niż 3 lata temu) i całkowita wartość takiej usługi była nie mniejsza niż 100 tys.
Jeśli jesteście podobnego zdania to może macie jakieś orzeczenia? Sprawa pilna bo Z. wzywa mnie do wskazania wartości w okresie tych trzech lat.

2

Odp: Czy usługa jest wykonana w wymaganym terminie PILNE

Każda z tych usług nie mniej niż 100 000 zł w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

3

Odp: Czy usługa jest wykonana w wymaganym terminie PILNE

j/w.
Musisz wykazać się trzema usługami w zakresie określonych szkoleń, gdzie każda musi mieć min. 100.000 zł w okresie 3 ostatnich lat przed upływem teminu składani ofert.

4

Odp: Czy usługa jest wykonana w wymaganym terminie PILNE

A jak mam to obliczyć skoro to nie jest świadczenie okresowe ani ciągłe, a umowa i wynagrodzenie było kreślone dla całej usługi. Nie mówiąc już o tym że dopiero po wykonaniu wszystkiego dostaję protokół odbioru i należytego wykonania, tzn. że jest "zrealizowane" dopiero po wykonaniu całości. Czyli te, które są zakończone się nie łapią bo za mała wartość, a te które nadal trwają też nie bo nie mam referencji. To jakaś bzdura.
A jak jest przy robotach budowlanych? jeśli miał wykonać 2 roboty w ciągu ostatnich 5 lat to przecież patrzy się na daty protokołów odbioru? Czy nie?

5 (edytowany przez lisvitalis 2013-05-20 11:23:18)

Odp: Czy usługa jest wykonana w wymaganym terminie PILNE

Dla usług będących w trakcie realizacji możesz uzyskać od zamawiającego poświadczenie potwierdzające, że jesteś w trakcie realizacji danego zamówienia z tym, że poświadcenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli przedstawisz takie poświadczenie, które będzie potwierdzać że jesteś w trakcie świadczenia usługi polegającej na ...... o wartości powyżej 100 000 zł to warunek jest spełniony.

6

Odp: Czy usługa jest wykonana w wymaganym terminie PILNE

Ale to dotyczy usług ciągłych lub okresowych, czyli realizowanymi w regularnych odstępach czasu, nie mogącymi składać się na wskazaną z góry całość i co do których nie ma możliwości skumulowania bez szkody dla finalnego efektu (typowe to usługi prawnicze, telekomunikacyjne, dowozu do szkoły). Jak to się ma do umowy, która wprost wskazuje na 50 szkoleń, za określoną kwotę?

7

Odp: Czy usługa jest wykonana w wymaganym terminie PILNE

Jeżeli masz podpisaną  jedną umowę na 50 szkoleń i jesteś w trakcie jej realizacji to  jest to jedno zamówienie które realizujesz a nie 50 osobnych.

8

Odp: Czy usługa jest wykonana w wymaganym terminie PILNE

Dokładnie tak, a możliwość uzyskania "cząstkowych" poświadczeń dotyczy tylko usług okresowych lub ciągłych, czyli ja ich nie dostanę.