1 (edytowany przez jazz 2013-02-01 10:45:16)

Temat: kontrola realizacji umowy

Witam, ma ogólne pytanie. W oparciu o jaki przepis Prezes UZP może (jeśli może) prowadzić kontrolę dotyczącą sposobu wykonania umowy, np. niedozwolonych zmian umowy? Przepisy określające jego kompetencje i zakres kontroli - 154.11, 161.2, 161.4, 165.1 - mówią o kontroli "postępowania o udzielenie zamówienia". Jak wiadomo postępowanie kończy się na wyborze wykonawcy. Czy ma on zatem podstawy by np. żądać przedłożenia umowy i aneksów? I jak uzyskuje informacje o przesłankach do unieważnienia umowy? Przepisy mówią że może wystąpić z tym do sądu, ale skąd będzie miał dowody?

2

Odp: kontrola realizacji umowy

Podczas ewentualnej kontroli, np. na wniosek (donos). Dokumenty przechowujesz 4 lata, więc czasu jest dużo.

3

Odp: kontrola realizacji umowy

Może jakaś podstawa prawna takiej kontroli? żaden z przytoczonych przepisów mi nie pasuje.

4 (edytowany przez covec 2013-02-01 11:05:48)

Odp: kontrola realizacji umowy

144a, 154.11

5

Odp: kontrola realizacji umowy

154.11 mówi, że "dokonuje kontroli w zakresie przewidzianym w ustawie", a zakres jest wskazany w rozdziale 3. Gdzie tam jest mowa o kontroli umów, sposobów realizacji itd.?

6 (edytowany przez covec 2013-02-01 11:34:18)

Odp: kontrola realizacji umowy

165.2.
Można zadać pytanie jaki przepis nie pozwala na kontrolę smile należy dodać, że Pan prezes po swojej kontroli może zaprosić do Ciebie inne organy smile też na kontrolę art. 168.

7

Odp: kontrola realizacji umowy

Ale art. 165.2 mówi tylko o terminie kontroli i nie zmienia zakresu. Co do braku przepisu, który by zabraniał kontroli to jest on niepotrzebny - nie ma tu zasady, że co nie jest zabronione jest dozwolone, organom wolno tylko to, na co wyraźnie pozwala przepis, dlatego tak drążę temat podstawy prawnej. Wiadomo że urzędnicy są często nadgorliwi i trzeba studzić ich zapędy.

8

Odp: kontrola realizacji umowy

To napisz na jakie przepisy powołuje się Pan Prezes. Wg. mnie nie ma uprawnień do kontroli realizacji umowy, ma natomiast prawo do wglądu do umowy na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

9

Odp: kontrola realizacji umowy

Problem jest czysto teoretyczny. Zresztą gdyby powołał się na ustawę o dostępie do info.publ. to nie mógłby tego wykorzystać bo zgodnie z art. 163.3 stan faktyczny ustala się na podstawie całokształtu materiału "zebranego w toku postępowania wyjaśniającego oraz kontroli", w toku kontroli tych dokumentów nie dostanie - jeśli oczywiście moje przypuszczenia co do braku podstaw kontroli realizacji umowy są słuszne.

10

Odp: kontrola realizacji umowy

Myslalem ze to konkretny faktyczny przypadek. Osobiscie nie spotkalem sie jeszcze z takim.