1

Temat: Formularz cenowy

W przetargu dot. zakupu mebli chcieliśmy, aby wykonawca dołączył do oferty oprócz wymaganych dokumentów i oświadczeń także dokumenty (niepotwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu) takie jak pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmopwania zobowiązań w imieniu firmy oraz Formularz cenowy, w którym wykonawca miał wpisać ceny za poszczególne pozycje mebli. Wykonawca nie dołączył do oferty Formularza cenowego czy mogę go odrzucić?

2

Odp: Formularz cenowy

Oferta do odrzucenia.

3

Odp: Formularz cenowy

Dziękuję.