Generalnie ile umów z postępowania, tyle ogłoszeń o ich wykonaniu, nie da rady w jednym. To jest możliwe tylko wtedy, jeśli jeden wykonawca wygrał kilka części. Jak dla mnie bardzo dziwne rozwiązanie. Wiem, że po pół roku, ale może ktoś też będzie szukał.

bierzynska napisał/a:

Nie, to nie są zamówienia publiczne, to są opłaty podlegające ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami.

OK, dziękuję za informację.

Czy takie opłaty jak podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd powinny być ujęte w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych?

Taka sytuacja, że w postępowaniu został wybrany pewien wykonawca. Po ogłoszeniu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, zgłasza się oferent konkurencyjny, którego oferta przegrała, że oferta tego pierwszego jest niezgodna z SWZ (za krótki termin ważności produktów - 12 zamiast 24 miesiące). Nie żąda on jednak zmiany wyboru oferenta, tylko zwraca uwagę na błąd przy ocenie ofert. Niestety ma rację. Komisja przetargowa dała ciała i to przegapiła.
Co w takiej sytuacji? Czy unieważnić wybór oferty najkorzystniejszej, dokonać ponownej oceny i odrzucić ofertę nie spełniającą wymagań SWZ? Są jakieś przepisy, którymi mogę się podeprzeć?
A może żądać jeszcze jakichś wyjaśnień od firmy wybranej?

Jeden z wykonawców prosi o zmiany w treści umowy dotyczące kar umownych. W przypadku niezaakceptowania jego propozycji żąda uzasadnienia odpowiedzi. Żąda również podstaw prawnych dotyczących sposobu określenia przez zamawiającego wysokości tych kar.
Moim zadaniem to dotyczy sposobu przygotowania SWZ przez zamawiającego, więc uzasadniać nie trzeba.
Czy zamawiający ma jakiś obowiązek uzasadniania odpowiedzi? Są jakieś uregulowania w PZP?
Postępowanie poniżej progów unijnych, tryb podstawowy.

6

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

memphis napisał/a:

Nie ma jakiegoś rejestru, w którym można by samodzielnie sprawdzić, czy jest to wyrób medyczny?

Niestety jest tylko rejestr produktów leczniczych, a to zupełnie co innego.

7

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

No więc jeden odpowiedział, że ma odczynnik zarejestrowany jako wyrób medyczny i stąd 8%, drugi, że to nie jest wyrób medyczny i dlatego ma 23%.
Na tej podstawie dokonaliśmy wyboru oferty.
A teraz ten z 23% stawką żąda unieważnienia wyboru tańszej oferty, ponieważ twierdzi, że ten sporny odczynnik nie może być wyrobem medycznym.
Czy teraz, już po wyborze oferty, mogę żądać potwierdzenia wpisu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i czy w ogóle mógłbym żądać takiego wpisu, jeśli nie uwzględniłem tego w SWZ?
A może tylko odpowiedzieć, że zgodnie z oświadczeniem oferenta ma on produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny i nie mamy kompetencji, żeby to podważać?

8

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

marekw2 napisał/a:

O żadnej poprawie tu nie ma mowy. Zapytać oczywiście powinieneś i dopiero po uzyskaniu potwierdzenia, że wykonawca może zastosować obniżoną stawkę VAT dokonujesz wyboru

Czyli zapytać tylko tego, który zastosował obniżoną stawkę (8%)?

9

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

klakier napisał/a:

Wydaje mi się, że sam musisz wiedzieć jaki ma być VAT, zawsze możesz prosić o wyjaśnienie treści oferty i spytać skąd ten VAT wzięli.
Z tego co pamiętam z orzecznictwa jak w SWZ lub wzorze umowy masz podany VAT to błędny VAT traktujesz jako oczywistą omyłkę i poprawiasz, nie musisz odrzucać. Jeśli nie wskazałeś w dokumentacji stawki VAT to odrzucasz jako ofertę niezgodną z SWZ.
klakier

No właśnie chyba wyjaśnienie treści oferty nie może prowadzić do jej istotnej zmiany, a taka by nastąpiła w przypadku zmiany stawki VAT.

10

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dwóch wykonawców zastosowało w swoich ofertach różne stawki VAT na ten sam produkt (odczynnik chemiczny - podłoże).
Wezwać do wyjaśnienia raczej nie mogę w takim przypadku (?), więc jak do tego podejść, żeby nie odrzucić akurat tej ważnej oferty?
A może mogą oni stosować różne stawki tego samego produktu, w związku z jakimiś odrębnymi przepisami i wtedy obie oferty są ważne?

Umowa na dostawę wody poza pzp. W sumie mi to rozjaśniło.
No ale z UDT przecież nie ma żadnej umowy.

Takie pytanie - na jaki art. Pzp powinno powoływać się przy opisywaniu faktur za takie rzeczy jak Urząd Dozoru Technicznego lub dostawa wody z wodociągów?
Art. 4 pkt. 8 czy art. 67?
Przeglądy dozoru technicznego są koniecznością (nawet nie trzeba zamawiać i tak przyjadą), tak samo zresztą jak dostawa wody, ale ciężko to chyba podciągnąć pod zamówienie z wolnej ręki (?).

Taka sytuacja - zamówienie podzielone na części. W pierwszym przetargu - brak ofert na część X, w powtórzonym/drugim oferta w części X zostaje odrzucona. Co dalej (wartość tej części to ok. 10 tysięcy)?

Czy jeżeli oferta zostaje odrzucona, a wykonawca nie złoży oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej w ciągu 3 dni, to czy wzywam go do jego uzupełnienia?

Mamy jedynie zapis mówiący o zakupach w ilości koniecznej dla nas, czyli, że możemy kupić mniej niż w umowie bez konsekwencji.
Nie jest natomiast w ogóle wzięty pod uwagę przypadek, co jeśli kupimy już wszystko.

Witam,
mam umowę na odczynniki lab. Czy jeśli przed końcem jej obowiązywania skończy się któryś z odczynników z umowy (zostanie już przeze mnie wykupiona cała ilość), to czy mogę go kupić w innej firmie, czy trzeba aneksować umowę?

Termin otwarcia wyznaczony był na 8 grudnia.

Witam,
5 grudnia zostało unieważnione postępowanie, a 6 i 7 grudnia wpłynęły oferty. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Z tego co się orientuję zwraca się jedynie oferty, które zostały złożone po terminie. A co w takim przypadku? Otwierać je, a może tylko zamknięte dołączyć do dokumentacji przetargowej?
Ogłoszenie o unieważnieniu było jedynie na stronie internetowej (do dnia ogłoszenie nie było żadnych informacji, czy ktoś pobrał SIWZ).

Witam,
czy mogę sobie aneksować cały czas umowę na telefonię komórkową, jeśli roczny koszt mieści się w granicach 3000 zł brutto?
Przy tak znikomej wartości granica 4 lat chyba nie ma racji bytu?

20

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Witam,
mam ciężką sytuację. Po otwarciu ofert okazało się, że w SIWZ był błąd we wzorze obliczenia punktów za termin dostawy.
W SIWZ było:
Wykonawcy mogą zaoferować poniższe terminy dostaw, za następującą liczbę punktów:
- do 7 dni    = 10 punktów
- do 14 dni  = 5 punktów
- do 21 dni  = 1 punkt

Jednak dalej był wzór do obliczenia punktów za czas dostawy:

                                 liczba punktów za najkrótszy termin dostawy
Ilość punktów = _________________________________________x 10% x 100
                              liczba punktów za termin dostawy oferty badanej

Wynika z niego, że kto da dłuższy czas dostanie więcej punktów, czyli odwrotnie od zamierzenia.
Większość wykonawców dawała po 7 dni, jednak są tacy co dawali po 21.

Czy w takiej sytuacji unieważnić przetarg? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Art. 93.1.6? "wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć"?
Jeśli nie unieważniać, to co mogę zrobić?

21

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Witam,
w trakcie przetargu na dostawę gazu otrzymałem pytanie, gdzie do jednego były załączniki "wzór umowy" i "ogólne warunki umowy".
Mam pytanie, czy te załączniki przesyłam razem z odpowiedziami do innych uczestników i umieszczam je na stronie?
Pomimo tego, że nie ma w nich wskazania nazwy zadającego pytania, to sądzę, że po ich treści będzie wiadomo kto zadał te pytania, stąd moje wątpliwości.

Witam,
pewna firma która wygrała przetarg zaoferowała nam towary ze stawką 8% VAT.
Gdy doszło do zakupu część rzeczy jest ze stawką 8% VAT, część z VAT 23%.
Twierdzą przy tym, że nic nie mogą zrobić w tej sprawie, bo ktoś się pomylił przy składaniu oferty.
Czy w takiej sytuacji mam muszę żądać faktur ze stawką 8%, czy przyjąć te z 23%, jeśli kwota brutto się zgadza?
I co w razie kontroli, gdybym przyjął te z 23%?

joanna99 napisał/a:

Piszesz o dwóch pojęciach: wartość poniesionych kosztów i wartość poprzedniej umowy.

To jest jedno i to samo. Wartość poprzedniej umowy to wartość dotychczas poniesionych kosztów.
gladiq miał rację - muszę wyliczyć z kursu z tamtego okresu. W zasadzie to nie mogę obliczyć po obecnym kursie czegoś, co miało inną wartość 3 lata temu. Obliczyłem wg. kursu z dnia podpisania umowy, co tak naprawdę zawyżyło wartość, bo kurs podczas trwania umowy zmieniany był 2 razy (koniec 2007 i początek 2010 roku), czyli ogólnie musiałbym przeliczać 3 okresy:
1 - od marca do grudnia 2007
2 - od stycznia 2008 do grudnia 2009
3 - od stycznia 2010 do marca 2010
a chyba nie miałoby to sensu.

gladiq -> tak, to wewnętrzne rozporządzenie. Musimy mieć protokół to wszystkich wydatków, dla których podpisujemy umowę.

joanna99 napisał/a:
eMichal napisał/a:

Źle mnie zrozumiałaś. Nie ustalam teraz wartości szacunkowej, tylko muszę podać wartość dotychczas poniesionych kosztów w euro.

A w jakim celu?

W celu "Protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 14000 Euro", gdzie jeden z punktów mówi o wartości dotychczas poniesionych kosztów.
Podpisujemy nową umowę i muszę podać koszty umowy poprzedniej.

Źle mnie zrozumiałaś. Nie ustalam teraz wartości szacunkowej, tylko muszę podać wartość dotychczas poniesionych kosztów w euro. A skoro umowa z przed 3 lat, to jaki przelicznik? Aktualny, czy ten z okresu kiedy podpisywaliśmy umowę?