Sytuacja jest następująca:

Tryb podstawowy (1) na dostawy sprzętu komputerowego w ramach grantów PPGR. Po dostawie sprzętu okazuje się, że są rozbieżności pomiędzy sprzętem, który juz został przekazany beneficjentom (darowizna), a SWZ. Protokół podpisany. Faktura nie jest zapłacona. Wzywamy wykonawcę do wymiany sprzętu, choć wiemy, że to średnio realne - sprzęt już jest użytkowany... jakie mamy opcje ?

2

(2 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dziękuję za podpowiedź. Także mam swoje wątpliwości, a ze ZRID nie robiłem jeszcze RB. Pozdrawiam

Witam,
szybkie pytanie dot. postępowania o RB, które ma być realizowane w oparciu o ZRID - czy możliwe jest ogłoszenie postępowania w sytuacji, kiedy Zamawiający dopiero wystąpił z pełną dokumentacją o wydanie ZRID do właściwego organu arch-bud, czy też trzeba czekać do uzyskania i uprawomocnienia się ZRID?
Pozdrawiam

@memphis

podziękowania i pozdrowienia

Witam,
jak zwykle proszę Państwo o pomoc.
Hipotetyczna sytuacja:
Jutro otwieram oferty (choć na razie nie ma żadnej) w postępowaniu z 275.1. na RB. Załóżmy, że mam więcej niż jedną ofertę, obie są złożone zgodnie z przepisami PZP, SWZ i nie ma konieczności wzywania do uzupełnień i wyjaśnień. I teraz moje pytanie - czy ja mogę w dniu otwarcia ofert wezwać najwyżej ocenionego Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych ? (pytam dlatego, żeby nie zmieniać WPF).

Pozdrawiam

A jest to błąd?

Dziękuje za podpowiedzi. Nie chodziło jeszcze o etap podmiotowych środków dowodowych, ale etap składania ofert. Wymagaliśmy złożenie formularza ofertowego, oświadczenia z art. 125 (czyli nie jedz bo to krajówka), KRS (przesłanie lub wskazanie) i kosztorysu ofertowego (jak to przy robotach budowlanych mamy w zwyczaju).

Witam
Tryb krajowy, 275.
Dwóch wykonawców.
Droższy wezwany do uzupełnienia oferty (KRS, kosztorys ofertowy).
Przesyła dokumenty po terminie (2 dni obsuwy) tłumacząc, że nie przyszła wiadomość na maila o wezwaniu do uzupełnienia, i dopiero w dniu ostatecznym przesłania dokumentów celem uzupełnienia została odczytana nasza wiadomość na skrzynce epuap.
Wykonawca tańszy złożył w między czasie kompletne PŚD i jego oferta będzie wybrana.
Co zrobić ? Odrzucić ofertę droższego wykonawcy czy przyjąć jego wytłumaczenie ? (dla wyniku postępowania i tak bez znaczenia).
Pozdrawiam

Dzięki za podpowiedź!
Pozdrawiam

Witam, jak zwykle proszę Państwa o podpowiedź.
Wczoraj wysłaliśmy ogłoszenie do opublikowania w UPEU (przetarg nieograniczony na usługi), dzisiaj, z racji konieczności zmiany istotnej w SWZ, umowie i reszcie dokumentacji usnęliśmy(anulowaliśmy) to postępowanie (jeszcze nieopublikowane), wysyłając kolejne ogłoszenie zgodnie z instrukcją (ogłoszenie również będzie opublikowane w poniedziałek).
I co dalej? Czy to jest unieważnienie przetargu? Jak się zachować?
Czy po prostu puścić postępowanie jeszcze raz do publikacji, a po ukazaniu się ogłoszenia ogłosić przetarg?

Witam, proszę o Państwa podpowiedź:
Zamawiający prowadzący postępowanie na usługę (podział na kilka części) zorientował się po wyborze najkorzystniejszej oferty, że Wykonawca, który wygrał jedną z części popełnił czeski błąd w obliczeniach. Tj podał cenę brutto przestawiając dwie cyfry, nie 9,37 tylko 9,73. Jak z tego wybrnąć ? Dla rozstrzygnięcia nie ma to żadnego znaczenia, bo pozostali wykonawcy są i tak o wiele drożsi, chodzi o to, żeby teraz wykonać właściwy ruch. 
Pozdrawiam

@memphis

Czy ja zatem dobrze rozumuję (w kontekście postu dot. ust. 2 art. 455). Zakładam, że wartość umowy, powiedzmy jest 5 mln zł brutto, więc zgodnie z treścią tej podstawy prawnej mógłbym zrobić zmianę umowy, że ją zwiększę o 499 000 zł, ponieważ nie mogę przekroczyć unijnej wartości (214 000 E) oraz 10% wartości pierwotnej umowy (5 mln - do 10%). Tok myślenia poprawny?

Btw ja jednak myślę, chociaż bardziej z punktu widzenia komórki merytorycznej, że art 455 ust. 1 pkt 4 mógłby mieć zastosowanie.

Dziękuję Wam za podpowiedzi. W zasadzie art. 455 rozwiązuje mi to zagadnienie, w takim układzie raczej nie będziemy wchodzić w tematykę zamówień "podobnych". No bo przecież dzisiaj nie jestem w stanie przewidzieć, ile śmieci będzie w 2024 roku - a to wpisuje się w art. 455 ust. 1 pkt 4.
Pozdrawiam serdecznie

Jak zwykle potrzebuję Państwa pomocy.
Mamy przetarg unijny na odpady. Zamawiający chce wprowadzić zapis (a w zasadzie powielić zapis z poprzedniego przetargu pod reżimem starej ustawy PZP) brzmiący mniej więcej tak: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych nieprzekraczających 30 % zamówienia podstawowego.
Czy to jest w zgodzie z art. 214 ust. 1 pkt 7 nPZP?
Pozdrawiam

Bardzo dziękuje za podpowiedzi. Słonecznego weekendu.

Witam,
Zamawiający będzie ogłaszał przetarg nieograniczony (unijny) w zakresie gospodarowania odpadami. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED). Czy jest zatem konieczność (i z czego wynika) żeby to postępowanie dodawać również do BZP ?
Pozdrawiam

Dzięki za podpowiedź
Pozdrawiam serdecznie

Witam,
Szanowni Państwo, chce się upewnić w sprawie zwrotu wadium. W przyszłym tygodniu podpisujemy umowę z Wykonawcą. Zgodnie z art 98 ust. 1 pkt 2, po zawarciu umowy zwracam wadium w terminie 7 dni. Wykonawca z którym podpisuje umowę, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania w postaci innej niż pieniężna, więc zakładam, że jemu także zwracam wadium, tak jak pozostałym wykonawcom.
Pozdrawiam

Super, wielkie dzięki.
łączę pozdrowienia

Ok, dzięki za info, protokołu jeszcze nie mam, bo umowa nie została podpisana - to jakaś przeszkoda?

Witam,
proszę Państwa o podpowiedź.
Postępowanie z art. 275 ust. 2. Po informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jeden z wykonawców zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie "do wglądu wszelkiej dokumentacji" (nadmieniam że powołał się na starą ustawę). Co mam mu udostępnić (bo domyślam się że wnioskuje on w trybie art. 74 nPZP)? Tylko oferty plus podmiotowe środki dowodowe złożone przez Wykonawcę, którego oferta została najkorzystniej oceniona?

Dziekuje i pozdrawiam smile

Rozumiem, że ze złożonych ofert w postępowaniu z art. 275 pkt 2 (nie będzie negocjacji), wybieram najwyżej punktowaną i tylko tego wykonawcę wzywam w trybie art. 274 ust. 1 do przedłożenia PŚD (przewidziałem w SWZ). Pozostałe oferty tak naprawdę od tego momentu mnie nie interesują. Wybaczcie pytanie o banały, ale robię to od niedawna, a na starej ustawie PZP nie pracowałem.
Pozdrawiam

Dziękuję i pozdrawiam smile

Szanowni Państwo,

pytanie dot. rażąco niskiej ceny. Jak to się liczy?

Mam 4 oferty w postępowaniu z art. 275 pkt 2. Rozbieżności są spore, chciałbym sobie policzyć, czy najtańsza nie jest rażąco niska. I pytanie i prośba do państwa jak się to liczy?

1. Czy do średniej arytmetycznej wlicza się także badaną ofertę?

2. Czy dobrze myślę: oferta 1 + oferta 2 + oferta 3 + oferta 4 podzielić przez 4 (nazwijmy to X) a następnie badaną ofertę podzielić przez X i sprawdzić czy nie wyszło czasem mniej niż 70 %?

Jak to Państwo liczycie?

Pozdrowienia