Dzięki za podpowiedź!
Pozdrawiam

Witam, jak zwykle proszę Państwa o podpowiedź.
Wczoraj wysłaliśmy ogłoszenie do opublikowania w UPEU (przetarg nieograniczony na usługi), dzisiaj, z racji konieczności zmiany istotnej w SWZ, umowie i reszcie dokumentacji usnęliśmy(anulowaliśmy) to postępowanie (jeszcze nieopublikowane), wysyłając kolejne ogłoszenie zgodnie z instrukcją (ogłoszenie również będzie opublikowane w poniedziałek).
I co dalej? Czy to jest unieważnienie przetargu? Jak się zachować?
Czy po prostu puścić postępowanie jeszcze raz do publikacji, a po ukazaniu się ogłoszenia ogłosić przetarg?

Witam, proszę o Państwa podpowiedź:
Zamawiający prowadzący postępowanie na usługę (podział na kilka części) zorientował się po wyborze najkorzystniejszej oferty, że Wykonawca, który wygrał jedną z części popełnił czeski błąd w obliczeniach. Tj podał cenę brutto przestawiając dwie cyfry, nie 9,37 tylko 9,73. Jak z tego wybrnąć ? Dla rozstrzygnięcia nie ma to żadnego znaczenia, bo pozostali wykonawcy są i tak o wiele drożsi, chodzi o to, żeby teraz wykonać właściwy ruch. 
Pozdrawiam

@memphis

Czy ja zatem dobrze rozumuję (w kontekście postu dot. ust. 2 art. 455). Zakładam, że wartość umowy, powiedzmy jest 5 mln zł brutto, więc zgodnie z treścią tej podstawy prawnej mógłbym zrobić zmianę umowy, że ją zwiększę o 499 000 zł, ponieważ nie mogę przekroczyć unijnej wartości (214 000 E) oraz 10% wartości pierwotnej umowy (5 mln - do 10%). Tok myślenia poprawny?

Btw ja jednak myślę, chociaż bardziej z punktu widzenia komórki merytorycznej, że art 455 ust. 1 pkt 4 mógłby mieć zastosowanie.

Dziękuję Wam za podpowiedzi. W zasadzie art. 455 rozwiązuje mi to zagadnienie, w takim układzie raczej nie będziemy wchodzić w tematykę zamówień "podobnych". No bo przecież dzisiaj nie jestem w stanie przewidzieć, ile śmieci będzie w 2024 roku - a to wpisuje się w art. 455 ust. 1 pkt 4.
Pozdrawiam serdecznie

Jak zwykle potrzebuję Państwa pomocy.
Mamy przetarg unijny na odpady. Zamawiający chce wprowadzić zapis (a w zasadzie powielić zapis z poprzedniego przetargu pod reżimem starej ustawy PZP) brzmiący mniej więcej tak: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych nieprzekraczających 30 % zamówienia podstawowego.
Czy to jest w zgodzie z art. 214 ust. 1 pkt 7 nPZP?
Pozdrawiam

Bardzo dziękuje za podpowiedzi. Słonecznego weekendu.

Witam,
Zamawiający będzie ogłaszał przetarg nieograniczony (unijny) w zakresie gospodarowania odpadami. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED). Czy jest zatem konieczność (i z czego wynika) żeby to postępowanie dodawać również do BZP ?
Pozdrawiam

Dzięki za podpowiedź
Pozdrawiam serdecznie

Witam,
Szanowni Państwo, chce się upewnić w sprawie zwrotu wadium. W przyszłym tygodniu podpisujemy umowę z Wykonawcą. Zgodnie z art 98 ust. 1 pkt 2, po zawarciu umowy zwracam wadium w terminie 7 dni. Wykonawca z którym podpisuje umowę, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania w postaci innej niż pieniężna, więc zakładam, że jemu także zwracam wadium, tak jak pozostałym wykonawcom.
Pozdrawiam

Super, wielkie dzięki.
łączę pozdrowienia

Ok, dzięki za info, protokołu jeszcze nie mam, bo umowa nie została podpisana - to jakaś przeszkoda?

Witam,
proszę Państwa o podpowiedź.
Postępowanie z art. 275 ust. 2. Po informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jeden z wykonawców zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie "do wglądu wszelkiej dokumentacji" (nadmieniam że powołał się na starą ustawę). Co mam mu udostępnić (bo domyślam się że wnioskuje on w trybie art. 74 nPZP)? Tylko oferty plus podmiotowe środki dowodowe złożone przez Wykonawcę, którego oferta została najkorzystniej oceniona?

Dziekuje i pozdrawiam smile

Rozumiem, że ze złożonych ofert w postępowaniu z art. 275 pkt 2 (nie będzie negocjacji), wybieram najwyżej punktowaną i tylko tego wykonawcę wzywam w trybie art. 274 ust. 1 do przedłożenia PŚD (przewidziałem w SWZ). Pozostałe oferty tak naprawdę od tego momentu mnie nie interesują. Wybaczcie pytanie o banały, ale robię to od niedawna, a na starej ustawie PZP nie pracowałem.
Pozdrawiam

Dziękuję i pozdrawiam smile

Szanowni Państwo,

pytanie dot. rażąco niskiej ceny. Jak to się liczy?

Mam 4 oferty w postępowaniu z art. 275 pkt 2. Rozbieżności są spore, chciałbym sobie policzyć, czy najtańsza nie jest rażąco niska. I pytanie i prośba do państwa jak się to liczy?

1. Czy do średniej arytmetycznej wlicza się także badaną ofertę?

2. Czy dobrze myślę: oferta 1 + oferta 2 + oferta 3 + oferta 4 podzielić przez 4 (nazwijmy to X) a następnie badaną ofertę podzielić przez X i sprawdzić czy nie wyszło czasem mniej niż 70 %?

Jak to Państwo liczycie?

Pozdrowienia

Witam, będziemy jako gmina prowadzić postępowanie na ubezpieczenie gminy w zakresie oc, nww członków straży i pojazdów. Będziemy także ubezpieczać jednostki posiadające osobowość prawną (np. dom kultury) jak i jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o te posiadające osobowość prawną, to powinniśmy mieć pełnomocnictwo, natomiast jeśli chodzi o pozostałe jednostki to coś trzeba? Porozumienie, umowę?

Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Łączę serdecznie pozdrowienia.

Witam,
proszę Państwa o podpowiedź. Postępowanie w trybie podstawowym (275 pkt 2), jedyny wykonawca złożył ofertę, która przewyższa mozliwości finansowe zamawiającego, postępowanie pójdzie do unieważnienia. Zamiast wadium wykonawca przedstawił ubezpieczeniową gwarancję zapłaty wadium. Chce się upewnić, czy w tym zakresie zamawiający musi wykonać jakiś ruch (jak wiemy wadium wpłacone w pieniądzu po unieważnieniu postępowania jest do zwrotu), skoro będzie unieważniać postępowanie?
Pozdrawiam

Dziękuję i pozdrawiam

Witam,
prośba o podpowiedź.

Tryb podstawowy, wpłynęła 1 oferta dwukrotnie przewyższa budżet. Postępowanie do unieważnienia, ale czy w takiej sytuacji Zamawiający w ogóle ma wzywać oferenta do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych ? (wybaczcie pytanie, ale uczę się).

Pozdrawiam

Witam,
czy w ustawie nPZP są odpowiedniki przepisów ujętych w art. 4 pkt 6, 7 i 13 sPZP ?
Pozdrawiam

Witam,

czy ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych koreluje w jakikolwiek sposób z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego przez JST?
W jakich obszarach może mieć zastosowanie? Czy np. przy dochodzeniu kar umownych ?

Proszę o pomoc

Pozdrawiam

jo, dziękuję za podpowiedzi.

Pozdrawiam