Temat: wniosek o udostępnienie do wglądu dokumentacji

Witam,
proszę Państwa o podpowiedź.
Postępowanie z art. 275 ust. 2. Po informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jeden z wykonawców zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie "do wglądu wszelkiej dokumentacji" (nadmieniam że powołał się na starą ustawę). Co mam mu udostępnić (bo domyślam się że wnioskuje on w trybie art. 74 nPZP)? Tylko oferty plus podmiotowe środki dowodowe złożone przez Wykonawcę, którego oferta została najkorzystniej oceniona?

2

Odp: wniosek o udostępnienie do wglądu dokumentacji

Po wyborze powinieneś udostępnić wszystko, tj: oferty, wezwania i odpowiedzi na nie (uzupełnienia, wyjaśnienia), protokół z postępowania itd. Nie udostępniasz tylko tajemnicy przedsiębiorstwa.

3

Odp: wniosek o udostępnienie do wglądu dokumentacji

Ok, dzięki za info, protokołu jeszcze nie mam, bo umowa nie została podpisana - to jakaś przeszkoda?

4

Odp: wniosek o udostępnienie do wglądu dokumentacji

Protokół z postępowania sporządza się na bieżąco, więc powinieneś przesłać wypełniony protokół do punktu z wyborem oferty najkorzystniejszej.
W praktyce Wykonawcy rzadko go potrzebują, więc może nikt nie będzie kwestionował jego braku.

5

Odp: wniosek o udostępnienie do wglądu dokumentacji

Super, wielkie dzięki.
łączę pozdrowienia