1

Temat: Uzupełnienie oferty po terminie

Witam
Tryb krajowy, 275.
Dwóch wykonawców.
Droższy wezwany do uzupełnienia oferty (KRS, kosztorys ofertowy).
Przesyła dokumenty po terminie (2 dni obsuwy) tłumacząc, że nie przyszła wiadomość na maila o wezwaniu do uzupełnienia, i dopiero w dniu ostatecznym przesłania dokumentów celem uzupełnienia została odczytana nasza wiadomość na skrzynce epuap.
Wykonawca tańszy złożył w między czasie kompletne PŚD i jego oferta będzie wybrana.
Co zrobić ? Odrzucić ofertę droższego wykonawcy czy przyjąć jego wytłumaczenie ? (dla wyniku postępowania i tak bez znaczenia).
Pozdrawiam

2

Odp: Uzupełnienie oferty po terminie

Wykonawca powinien sprawdzać skrzynkę, skoro jest to forma komunikacji stron. Oferta do odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c. Zakładam, że kosztorys był traktowany w SWZ jako dokument przedmiotowy, a nie treść oferty sensu stricto.

3

Odp: Uzupełnienie oferty po terminie

Przy okazji jak to wyjaśnić  "Droższy wezwany do uzupełnienia oferty" A w większości SWZ które widzę jest taki zapis "Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych"

Czyli jak to jest wzywamy wszystkich do złożenia dokumentów czy tylko najwyżej ocenionego? ( procedura krajowa tryb podstawowy)

4

Odp: Uzupełnienie oferty po terminie

Tutaj sytuacja dotyczy dokumentów przedmiotowych, a więc jeszcze etapu oceny ofert.

5

Odp: Uzupełnienie oferty po terminie

KRS to dokument podmiotowy

6

Odp: Uzupełnienie oferty po terminie

Ale może być również wymagany na potwierdzenie umocowania do reprezentowania wykonawcy.

7

Odp: Uzupełnienie oferty po terminie

Dziękuje za podpowiedzi. Nie chodziło jeszcze o etap podmiotowych środków dowodowych, ale etap składania ofert. Wymagaliśmy złożenie formularza ofertowego, oświadczenia z art. 125 (czyli nie jedz bo to krajówka), KRS (przesłanie lub wskazanie) i kosztorysu ofertowego (jak to przy robotach budowlanych mamy w zwyczaju).

8

Odp: Uzupełnienie oferty po terminie

Przepraszam, a tego kosztorysu ofertowego to na jakiej podstawie żądacie i jak motywujecie jego niezbędność do przeprowadzenia postępowania (jak to mamy w zwyczaju do słabe tłumaczenie).

9

Odp: Uzupełnienie oferty po terminie

A jest to błąd?

10

Odp: Uzupełnienie oferty po terminie

Przy ryczałcie nie powinno się żądać kosztorysów. Druga sprawa, jeśli już mleko się wylało, to jaką w istocie funkcję one u Ciebie pełniły.