1

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Procedura przebiega normalnie.
Jeżeli wykonawca złożył oświadczenie, że podlega zwolnieniu, jego cena traktowana jest jako brutto, po prostu.
Jeśli masz podstawy (30% poniżej kwoty etc) dla bezpieczeństwa, możesz wezwać o złożenie wyjaśnień RNC- otrzymasz w nich info, że gdyby był podatek jego cena wynosiła by 23 % więcej, jeśli po dodaniu tego podatku jego cena już nie spełnia przesłanek do bycia rażąco niską , wzywasz o resztę dokumentów i procedura leci dalej.

Wykaz  składa i podpisuje ten z konsorcjantów, który dysponuje zasobem wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ.

3

(1 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Cześć !
Proszę o pomoc: czy na postępowanie do którego przystępuję jako konsorcjum 3 firm mogę wpłacić wadium (60 tysięcy ) z każdej z tych firm osobno np 15 tysięcy konsorcjant A , 15 tysięcy konsorcjant B , 30 tysięcy kons. C ?
Czy wpłata przelewem na konto zamawiającego musi być koniecznie jedynie od jenego konroscjanta w całości.

Dzień dobry ,
przetarg poniżej progów,
zapis SIWZ "w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji  umowy, wartość wynagrodzenia brutto pozostanie niezmieniona. Zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie netto o różnicę wynikającą z tej zmiany " .
po raz pierwszy się spotykam z zapisem, że w takim przypadku zamawiający ma prawo zmienić cenę ofertową wykonawcy, który defacto jest płatnikiem VAT i w powyższym przypadku ponosi stratę.
Czy jest podstawa by zarzucić niezgodność zapisów z obowiązującym prawem?
Przyznaję, że dla mnie nowość, proszę o podpowiedź.