1

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

postepowanie powyżej progów UE

oferta podpisana przez jednego wspólnika spółki cywilnej. z CEiDG nie wynika pełnomocnictwo. wezwano z 26.3a do uzupełnienia pełnomocnictwa. złożono skan podpisany przez osobę udzielającą pełnomocnictwa, ale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez pełnomocnika. przecież pełnomocnik sam sobie nie może udzielić pełnomocnictwa. powinno być podpisane kwalifikowanym przez notariusza. oferta do odrzucenia? macie może jakieś wyroki na ten temat?

z góry dziękuję za pomoc

nie trzeba ani czekać ani wzywać.

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow/czy-zamawiajacy-w-postepowaniu,-w-ktorym-zlozono-tylko-jedna-oferte,-ma-obowiazek-wezwac-do-zlozenia-oswiadczenia-wykonawce,-ktory-nie-zlozyl-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

4

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

ja robiłam w osobnych, bo każde szło na osobny wydział i kto inny opisywał swój przedmiot zamówienia

wymagałam próbek - kryterium oceny ofert. zostawiam próbki tego, który wygrał, jako załącznik do protokołu. pozostałe zwracam na wniosek wykonawcy. wniosek mam. ale na czyj koszt je zwracam? art. 97 ust. 2 nic na ten temat nie mówi. będę wdzięczna za pomoc

6

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Katiqq, ale oferty wpłynęły i zastanawiam się czy nie iść w stronę tego, że za błędy zamawiającego nie może odpowiadać Wykonawca. Zgodnie z wyrokiem KIO 1001/13 z dnia 15 maja 2013 r. , ?błędy zamawiającego nie mogą obciążać wykonawcy działającego w dobrej wierze?. Nigdzie na tym formularzu nie ma że jest obowiązkowy, w SIWZ tez nie ma o nim mowy. Może potraktować go jako dokument pomocniczy.

7

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Potrzebuje pomocy. W SIWZ wskazałam, jakie próbki mają złożyć wykonawcy do postępowania. W SIWZ napisałam, że maja złożyć formularz ofertowy, nic nie pisałam o formularzu cenowym. Jak się zorientowałam, że go nie mam to zamieściłam zgodnie z art. 38 ust. 4 (przesunęłam termin składania ofert) i zaznaczyłam tam do których mają złożyć próbki, niestety o jedną za dużo. Nie napisałam tez, że złożenie formularza jest obowiązkowe. Jeden wykonawca nie złożył formularza, drugi nie złożył tej nieszczęsnej próbki, wskazanej dodatkowo w formularzu cenowym. Co mam zrobić?

Dziękuję Marcel

Wykonawca wysłał pytanie do SIWZ. Dotyczyło umowy. Wyjaśniłam, zmodyfikowałam, przy okazji dodałam 2 ustępy. Jest jasno w wyjaśnieniach wskazane, za par. wyglądał tak (w całości), a po zmianie jest tak (w całości). Czy pisać jeszcze o zmianie SIWZ z art. 38 ust. 4, jako kolejne pismo? Zawiesiłam się i ...
Z góry dziękuje za pomoc

10

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witajcie. Czy wzywalibyście do wyjaśnienia RNC w takiej sytuacji? Mamy przetarg nieograniczony - komputery i drukarki. jedna z drukarek wartość szacunkowa 1200 zł złożono 3  oferty , bardzo zbliżone cenowo, 320.00, 322.00 i 370,00. ze średniej arytmetycznej wychodzi 337,33. Wykonawca dostarczył specyfikacje , merytoryczny potwierdził, że wszystko spełnia, sprzęt zgodny z SIWZ. W związku z tym cena oferty nie budzi moich wątpliwości

niestety nie. pierw miała być tylko naprawa (i na to najpierw chcieliśmy pieniądze), a teraz powiedzieli, że trzeba wymieniać i co zrobić. budżet to budżet koniec roku to koniec świata

W planie było, że chcemy zrobić. Ale kasy nie dostawaliśmy na nic nawet na bieżące funkcjonowanie . Nie można było zrobić kosztorysu . Ale tak myślałam, że to trudna sprawa do obrony.

Witam. Czy ktoś z Was praktykował skrócenie terminu na składanie ofert w robotach budowlanych? od  początku roku staraliśmy się o pieniądze na remont dachu, dostaliśmy teraz. Robią już kosztorys ale zanim otworzymy to koniec miesiąca. a jakby skrócić do 7 dni - pilna potrzeba udzielenia zamówienia. dach cieknie, a pora roku nie sprzyja takim remontom.

dwie firmy należące do tej samej GK złożyły oferty na 2 rożne części postępowania. 1 wykonawca napisał , ze należy nale nie zakłóca konkurencji, wskazał wykonawcę, a 2 załączył tylko wykaz firm bez wyjaśnienia, czy ma to wpływa na zachowanie uczciwej konkurencji. skoro mam wiedzę od tego pierwszego, ze nie zakłócają to tego 2 też trzeba wezwać do złożenia wyjaśnień?

15

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

przy takiej ilości i rozdrobnieniu jakie mam teraz to chyba nie sposób się pomylić, ale wiem że to mnie nie tłumaczy. powiedzcie mi czy robić cokolwiek.
1. informacja o wyborze była jedna oferta na tę część i zamiast 60 pkt wpisałam 100 pkt; oraz przy odrzuceniu z 89 ust. 1 pkt 2 "zjadałam 2 " ale wpisałam treść artykułu.
2. nie wiem jak ale znalazł mi się w siwz zapis ze starej ustawy z art. 24 o wykluczeniach (oświadczenia są ok i reszta zapisów też).
robić coś z tym?

16

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W PN poniżej progów były wymagane próbki (kryterium jakościowe). Gdy nie mam żadnej oferty to WR nie żądam próbek bo to jest kryterium oceny ofert a nie dokonanie zmiany pierwotnych warunków zamówienia.

Albo tak, albo tak. teraz mamy wybór , która opcje stosować

ale można się skupić na tym: " W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1)    wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2.
wtedy nie robimy średniej arytmetycznej bo to w starej ustawie było że dwa . jeżeli osoba przygotowała kosztorys rzetelnie i 1 oferta jest na podobnym poziomie cenowym to bym nie występowała tylko powołała się na ten zapis w notatce. kosztorys musi być zrobiony o aktualne ceny

19

(15 odpowiedzi, napisanych Inne)

w jednostce mógł złożyć na biurze i odbierała jedna osoba. ale to przypadkiem nie wog organizował przetarg? "Jednocześnie informujemy, iż samo złożenie oferty nie przesądza o wygraniu przetargu?"-  można przeczytać w oświadczeniu. czyli?

20

(15 odpowiedzi, napisanych Inne)

strasznie to dziwne

21

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

tak termin zachowuje

22

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

wiem. próbuję szukać w innych miejscach i zrobić odstąpienie i naliczyć kary umowne i jeszcze raz przeprowadzić negocjacje. gorzej jak mi napiszą to samo

23

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

tak, jak najbardziej. tyle, że laboratorium potrzebuje

24

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A co w sytuacji, gdy po przeprowadzonych negocjacjach i podpisaniu umowy, wykonawca poinformował, że nie jest w stanie dostarczyć leku z terminem ważności 12 miesięcy, bo ponoć jak trafia z produkcji do magazynu to ma 9 miesięcy ważność.  Jak dla mnie to aneks nie bardzo, bo to dość istotna zmiana. a w PN było 12 i w negocjacjach też 12

25

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

dziękuję smile