tak samo, na miniportalu pojawia sie możliwość wpisania nowego terminu otwarcia

2

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

ustawa mówi, że tylko cenę (oprócz danych firmy) ja natomiast dodaję wszystkie kryteria, wtedy wszyscy wiedzą na czym stoją

nie ma takiego obowiązku

2 ofert obie podpisane profilem zaufanym przy weryfikacji jednego ładnie mi wyskakuje że podpisał Jan Kowalski (na samym pdf też widniej Jan Kowalski w drugiej ofercie na pdf widnieje podpisał Andrzej Nowak natomiast przy weryfikacji potwierdzenie że podpisał minister cyfryzacji?? wydaje się że jest ok??

5

(19 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

u mnie kontrole środków unijnych opierają się na przesyłaniu plików elektronicznych (nawet za starej ustawy) na 10 kontroli w zeszłym roku tylko jedna była na miejscu i kontrolujący chciał wersję papierową

6

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

hmmm
1) raczej wykluczyć chyba nie np dostawa 9 rzeczy warunek "w ostatnich 3 latach dostarczył 5 rzeczy" wykonawca składa ofertę, podmiot trzeci wykazuje ze dostarczył 5 rzeczy rok temu, z oferty wynika że 5 rzeczy dostarczy podmiot trzeci, a 4 wykonawca - chyba byłoby ok?? 
2) dziwne że w art art 117 w ust 2 i 4 są dostawy a w 3 niema w analogicznej sytuacji jak w pkt 1 dostawa 9 rzeczy warunek "w ostatnich 3 latach dostarczył 5 rzeczy"  lider wykazuje ze dostarczył 5 rzeczy rok temu, z oferty wynika że 5 rzeczy dostarczy lider, a 4 czlonek - chyba byłoby ok?? i nawet oświadczenie z 117 ust 4 dałoby się stworzyć

7

(9 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

katarzynka160 napisał/a:
marekw2 napisał/a:

Przeczytaj umowę o dofinansowanie i podręcznik Beneficjenta tam jest wszystko opisane. Generalnie obowiązują normalne zasady z tym, że jest tam dodatkowy próg 50 tyś zł. Czasem instytucja finansująca czyli w Twoim przypadku WFOŚiGW wpisuje w umowę jakieś szczególne wymagania.

Ok, dziękuję. Rzucę okiem na umowę. To i tak będzie przetarg powyżej progów UE.

tak z ciekawości na co to postępowanie??

8

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

ogólnie słabo to widzę
oscylowanie wokół daty można tylko przyjąć jeżeli ktoś dał dłuższy okres niż podany w swz jak podał krótszy to chyba do odrzucenia
teraz TZO się podaje w dacie więc chyba w Twoim przypadku 1.04.2021 będzie obowiązujący
z art 307 ust 2 - można jak najbardziej skorzystać
najgorsza sytuacja z tymi ofertami co nie podali terminu, zawsze jak w ofercie mają mi wykonawcy coś podać to wpisuję info co zrobię jak ktoś tego fragmentu nie wypełni

mam jedno które mi wszyscy podpisali początkiem roku w treści jest adnotacja że jak się coś zmieni w tej kwestii mają mi zmienić oświadczenie a oświadczenia z art 56 ust 1 do każdego postępowania

po pierwsze trzeba sprawdzić kto może podpasywać dokumenty w imieniu tego oferenta, jeżeli ten kto podpisał elektronicznym to jest ok (chyba że podpis był tylko  przy przesyłce na epuap)

magda19831 napisał/a:

czy dobrze będzie jak zrobię tak:
wypełnię dokumenty w word, zapiszę w pdf, każdy dokument podpiszę podpisem kwalifikowanym i wyślę ? Platforma soldeo pozwala załadować gotowe, podpisane już dokumenty.

możesz chyba też podpisać worda

ciekawa dyskusja
https://www.facebook.com/grupadoradcza.krzysztofpuchacz/?ref=page_internal&eid=ARAG9RYNNiiRoRhObD36xcfO1OGLvevDcbdT4uRIq1qeRPDfGFCWKjTvwMAX9P4wTH_7INEwBzSwyppm&hc_ref=ARQl134vuUbhe6nwOW05yGM1Ds-dy9YTdF85iDmDMUWzEqN_XqyEpedvYHGkGJtAcfE&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBkBfbkD7vwbvEa9h6QGvzv4OEWkECenUEtgM3NiKhJyKnMEsiIoTdWxRqX1JvZxuBLMuHKVU5EtSrdGPWdepmFB1q9VLVoCPxub95oyEnYqWgMTOeE43vZfVHlbECEm8WImRY46JtzO0dyUaIXj5av3YXNepaXaBwUokDLbLfWehUB4MmGTTzny64ZnCGe1keYVFHPMACHpyY81b_4_XgU0vRWrjjcWgA7d6-ry-T2CBb3ePM0lKYJs64CMp1orGv1ieh05G_VGI1qHNduJ8cowPTCah0_rBKsorCXwpI1V0k&path=%2Fgrupadoradcza.krzysztofpuchacz%2F&__cft__[0]=AZULV9ke-6zgbYGHjCsXhjE7HTlpGjdjic-saW79WsMQgUevbverTswQH0d-dO6Bciffa5YnStufk2tjGEAhHauGZ7Xwx2Q73cmYxV4XScH_c5lrNd8mGLm5auZbgSo6xO-EzNZuWok7HUA1OWSxMwoSVgZb4jr7Pe4YcTWLMTp61t7Q316iTU3wDN54kCNBPxw&__tn__=R]-R

13

(6 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

nasi radcy twierdzą że stroną postępowania może być tylko miniportal albo platforma komercyjna jakoś ciężko mi się z tym zgodzić

jest szeroka dyskusja na temat podpisu przy przesyłce ePUAP z tego co czytałem większość osób traktuje podpis przy przesyłce jako "podpisaną kopert" i twierdzi że jest to nieprawidłowa forma złożenia oferty, niektórzy jednak twierdza że podpisując przesyłkę równoczesnie podpisujesz załączniki do niej a załącznikiem jest oferta i reszta dokumentów

15

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

dobrze
1) nowe postępowanie
2) nowe ogłoszenie
3) miniportal (można tam załączyć ogłoszenie jak chcesz)
4) ja będę miał jeszcze dedykowaną stronę na której będą wszystkie dokument zamówienia ogłoszenie tez tam wrzucę, będę miał wszytko w jednym miejscu ale na naszym serwerze a nie na miniportalu

16

(0 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

nie mogę się zalogować na miniportal  taki komunikat mi wyskoczył:
Ostatnie logowanie nie powiodło się, ponieważ wykryty został nieprawidłowy czas na urządzeniu, z którego korzystasz
??

madzi_aaa1 napisał/a:

jest to zadanie w formule zaprojektuj-wybuduj dot. budowy terenów rekreacyjnych

trochę pojechaliście z warunkiem

tak z ciekawości na co jest to postępowanie że potrzebujecie projektanta i kierownika budowy i że musi to być jedna osoba??

usługi podobne
w ubiegłym roku w przetargu nieograniczonym podpisaliśmy umowę na usługę odśnieżania (wartość umowy 117 tys) w ogłoszeniu i SIWZ przewidzieliśmy usługi podobne do 50% wartości podstawowej.

Zabrakło nam pieniędzy na ten sezon zimowy chcemy:
1) na podstawie starej ustawy skorzystać z art 144 ust 1 pkt 6 do 10% wartości podstawowej - forma aneksu
2) skorzystać z przewidzianych usług podobnych (na kwotę około 50 tys) - tylko nie wiem w jakiej formie. Po staremu byłaby nowa umowa ale czy są jakieś zapisy przejściowe w jaki sposób to można sfinalizować??

zrobiłem jak cbud i w formie papierowej

do tej pory robiłem tak:
Ogłoszenie w BZP, na bipie publikowałem to ogłoszenie wszelkie jego zmiany, informację z otwarcia, wyniki i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz link do dedykowanej stron na naszym serwerze na którym były np SIWZ, modyfikacje, odpowiedzi ( z tego serwera wysyłałem wszystkie informacje do oferentów - fajnie mi przychodziły potwierdzenia zapoznania się z przesyłanymi informacjami).
czy po nowemu mógłbym dalej tak robić??
tzn
ogłoszenie - e-zamóweinia
miniportal składanie ofert - ewentualnie korespondencja
ogłoszenia na bip a dokumenty na dedykowanej stronie
czy też zapis 280 ust 1 mówiący o stronie internetowej określa że wszystkie dokumenty maja być w miniportalu
dodatkowo art 280 ust 1 mówi że dokumenty mają być dostępne co najmniej do dnia podpisani umowy, co z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia wrzucać na miniportal chyba nie??

nie mam i nie zamierzam mieć

Olek napisał/a:

Przepis budzi kontrowersje.
Wg mnie ofert nie zamieszcza się na stronie. Gdzieś czytałem, że 3 dni od otwarcia należy rozumieć jako termin techniczny - na sprawdzenie ofert m.in. pod kątem tajemnicy przedsiębiorstwa. A jak wpadnie wniosek po 5 dniach od otwarcia to masz być gotowy i udostępniać niezwłocznie.

Spotykałem się także z innymi interpretacjami, ale to co napisałem powyżej ma dla mnie najwięcej sensu.

tak teraz myślę czy literalne brzmienie nie oznacza że jak miną trzy dni to nie będę musiał ich udostępniać, a  potem dopiero jako załącznik do protokołu??

jak rozumiecie
"Art. 74. [Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników]
1. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.
2. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że:
1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie,"

czy muszę zamieścić oferty w terminie 3 dni na stronie - bez wniosku??

25

(28 odpowiedzi, napisanych Inne)

będziemy korzystać z mini portalu
jak powinna być kolejność
1) nowe postępowanie na e-zamówieniach
2) nowe głoszenie na e- zamówieniach
3) utworzenie postępowania na Miniportalu??
trochę tego dużo??


po co ten formularz nowe postępowanie??