Jeśli chodzi o art. 55 to tam wymienione są przesłanki zastosowania tego trybu. Art. 55 ust. 1 pkt 5 odnosi się do zamówień poniżej progów unijnych ale to jest jeden z kilku warunków. Ustawodawca zaznaczył, że aby zastosować tryb negocjacje z ogłoszeniem "musi nastąpić co najmniej jedna z okoliczności ..." W dalszych art. masz odniesienie do zamówień poniżej i powyżej progów unijnych.

Masz rację ale to odnosi się do liczby wykonawców ilu musi być zaproszonych. Ponadto jeśli wykluczasz i odrzucasz ofertę powinieneś podać uzasadnienie faktyczne i prawne. Czyli informujesz o wykluczeniu Wykonawcy (podstawa prawna ) i odrzucasz podając uzasadnienie tj. np. wykonawca podlega wykluczeniu ponieważ w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających warunków udziału w postępowaniu ........ Na końcu piszesz, że w związku z powyższym wykonawcę wykluczonego z postępowania zgodnie z art. 89 ust, 1 pkt 5 odrzucasz  jako ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania.

Witam

Moim zdaniem wykluczasz wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 jako wykonawcę który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz odrzucasz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 jako ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania. Powinieneś też podać uzasadnienie faktyczne i prawne. W art. 57 ust. 2 ustawodawca wskazał przepisy jakie stosuje się do tego trybu smile