Czy Zamawiający winien  odrzucić oferty Wykonawcy, która nie zawiera wymaganej ceny o wartości brutto tylko zawiera wartość ceny netto i wartość podatku Vat, czy też należy uznać, że oferta zawiera  inną omyłkę podlegającą poprawie, nie mającą istotnego wpływu na ofertę i dokonać poprawy omyłki zwracając się do Wykonacy o wyrażenie zgody na jej poprawienie. Bardzo proszę o pomoc.

2

(16 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Ja wykluczyłam. Zobaczymy co będzie.

3

(16 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Wykluczyć z wszystkich części?

4

(16 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Witam,

robiłam przetarg podzielony na części. Wadium wymagałam na każdą cześć. Można było zsumować i wpłacić za całość .. no i wykonawca się pomylił o 80 gr... co teraz? Wykluczyć go ale z której części postępowania? Wezwać go do wyjaśnień? Ale na jakiej podstawie?

5

(14 odpowiedzi, napisanych Ponarzekaj na zamówienia publiczne)

http://www.rp.pl/artykul/122807.html

dziękuję TB

Zamówienie: roboty budowlane. Środki przeznaczone w planie na całe zadanie: 210 000 zł, kosztorys inwestorski 200 000 zł, koszty inspektora nadzoru: 6 000 zł, ekspertyzy: 4 000 zł
1. Jak szacować wartość zamówienia?
2. Jak wyłonić inspektora nadzoru i firmę, która wykona ekspertyzę?