1

Temat: konkurent chce prześwietlić sposób wykonania roboty budowlanej

Witam, mam takie pytanko. Czy dostawca urządzeń równoważnych może żądać na podstawie ustawy o dostępie do info. publ. protokołów z narad budowy, korespondencji od Wykonawcy, projektanta, inżyniera kontraktu dotyczących rozwiązań równoważnych, propozycji Wykonawcy dot. materiałów i rozwiązań równoważnych. Rozumiem, że może mieć dostęp rozwiązań przewidzianych w projekcie (bo to część siwz) oraz rozwiązań zastosowanych w rzeczywistości, ale czy może żądać wglądu w cały proces podjęcia decyzji? Dodam że już napisał na nas do KIO więc pewnie oni i tak oni będą o to wołać. Może ktoś ma doświadczenie z takimi upierdliwymi Wykonawcami? Proszę o pomoc.

2

Odp: konkurent chce prześwietlić sposób wykonania roboty budowlanej

Wydaje się, że ten interesant ma prawa bardzo duże w omawianym zakresie. W szczególności może żądać wglądu generalnie w cały proces podjęcia decyzji, choć niektóre elementy można czasem zachować w tajemnicy (np. dane osobowe, informacje tajne).

Z drugiej strony wszelkie papiery sporządza się z zasady z myślą, że mogą je oglądać osoby trzecie, zaś spraw powiedzmy delikatnych po prostu nie dokumentuje się (!!!), formalnie takie nie istnieją, więc nie widzę tu istotnego problemu.

3

Odp: konkurent chce prześwietlić sposób wykonania roboty budowlanej

hubal napisał/a:

Wydaje się, że ten interesant ma prawa bardzo duże w omawianym zakresie. W szczególności może żądać wglądu generalnie w cały proces podjęcia decyzji, choć niektóre elementy można czasem zachować w tajemnicy (np. dane osobowe, informacje tajne).

Ja dorzuciłbym jeszcze najczęściej spotykane ograniczenia w udzielaniu informacji publicznej dot. informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Dodać należy, że petent nie ma obowiązku wykazywania interesu prawnego ani nawet faktycznego. Ostatecznie ograniczeniem może okazać się dopełnienie wymogów formalnych (proceduralnych).

"O zakwalifikowaniu określonej informacji jako podlegającej udostępnieniu w rozumieniu u.d.i.p. decyduje kryterium rzeczowe, tj. treść i charakter informacji. Informacja publiczna obejmuje bowiem swoim znaczeniem szerszy zakres pojęciowy niż dokumenty urzędowe i nie można zawężać i utożsamiać dostępu do informacji publicznej z dostępem do dokumentów. Informacją publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i wytworzone przez organy administracji publicznej, ale także te dokumenty, których organ używa do zrealizowania powierzonych mu prawem zadań. Pojęcie dokumentu urzędowego różni się od dokumentu zawierającego informację publiczną." (...)

"Do spraw wszczętych w trybie u.d.i.p. podmiot zobowiązany do jej udzielenia stosuje przepisy tej ustawy przy uwzględnieniu szczególnych unormowań p.z.p. Jawność umów w sprawach zamówień publicznych na gruncie u.d.i.p. wyłącza możliwość odmowy ich udostępnienia z powołaniem się na którąkolwiek z tajemnic ustawowo chronionych. Nie jest zatem dopuszczalne wydanie decyzji odmawiającej udostępnienia umów w sprawach zamówień publicznych, gdyż są one jawne."

4 (edytowany przez jazz 2012-10-24 16:28:56)

Odp: konkurent chce prześwietlić sposób wykonania roboty budowlanej

Mamy wątpliwości co do ujawnienie info na podstawie u.d.i.p. ponieważ Zamawiający nie realizuje tu żadnych zadań publicznych. Inwestycja będzie służyła do celów komercyjnych - wynajem biur, hal itp. na zasadach rynkowych. Co prawda jest ona realizowana w ramach projektu unijnego, a większość udziałów w spółce ma samorząd, ale tylko pośrednio - przez spółkę matkę. Skoro nie dotyczy to zadań publicznych to czy w ogóle ma zastosowanie udip, bo w art. 4 mowa tylko o organach władzy i o podmiotach wykonujących zadania publiczne?

5

Odp: konkurent chce prześwietlić sposób wykonania roboty budowlanej

Jak widać za mało wiemy. W każdym razie są zaangażowane pieniądze publiczne, a społeczeństwo ma prawo wiedzieć jak są wydawane.

Ja mając wątpliwości w opisanej sytuacji poszedłbym po pomoc do radcy prawnego obsługującego mój zakład a przynajmniej do szefa.

6

Odp: konkurent chce prześwietlić sposób wykonania roboty budowlanej

jazz napisał/a:

Mamy wątpliwości co do ujawnienie info na podstawie u.d.i.p. ponieważ Zamawiający nie realizuje tu żadnych zadań publicznych. Inwestycja będzie służyła do celów komercyjnych - wynajem biur, hal itp. na zasadach rynkowych. Co prawda jest ona realizowana w ramach projektu unijnego, a większość udziałów w spółce ma samorząd, ale tylko pośrednio - przez spółkę matkę. Skoro nie dotyczy to zadań publicznych to czy w ogóle ma zastosowanie udip, bo w art. 4 mowa tylko o organach władzy i o podmiotach wykonujących zadania publiczne?

Rzeczywiście sprawa wymaga głębszej analizy. Jednak zachodzi podejrzenie nadużucia prawa do inf. public. przez konkurenta. Ostatecznie można zgodzić się na ujawnienie informacji dot. ostatecznych rozliczeń (koszty zrealizowanej inwestycji). Jeżeli projekt realizowany jest w ramach projektu unijnego to związek z wydatkowaniem środków publicznych niewątpliwie jest wystarczający do domagania się odpowiednich informacji.

Natomiast informacje dot. sposobu realizowania przedsięwzięcia nie mogą być ujawniane w większym stopniu aniżeli wynika to z umowy (projektów). Wykonawca ma prawo do ochrony swojego know-how (tajemnica przedsiębiorstwa). Nie wszyscy uprawnieni są do wglądu do wszystkich informacji, czy prowadzenia kontroli, czy śledztwa własnego. Nawet organy państwowe uprawnione do kontroli sposobu wykonania inwestycji w aspekcie oceny gospodarności zamawiającego obowiązuje tajemnica.

7

Odp: konkurent chce prześwietlić sposób wykonania roboty budowlanej

Dzięki za pomoc. Jeśli ktoś jeszcze miałby jakieś doświadczenia w tym względzie to zapraszam do dyskusji.