1

Temat: Oświadczenie z art. 22.1 pzp

Przetarg nieograniczony. W SIWZ informacja, m.in. że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którze spełniają warunki z art. 22.1. Warunki te z art. 22.1 zostały wyszczególnione w SIWZ. Dodatkowo wszystkie dokumenty jakie należy złożyć w ofercie wymieniliśmy w SIWZ w jednej zbiorczej tabeli oraz dodatkowo pokazano je jako załączniki na końcu SIWZ (formularze oświadczeń i dokumentów do wypełnienia przez wykonawcę dodano do SIWZ, w tym druk oświadczenia z art. 22.1). Otworzyliśmy oferty i pojawił się problem. Otóż w tabeli, która wymienia dokumenty jakie wykonawca ma złożyć w ofercie nie ujęliśmy oświadczenia z art. 22.1 sad:( i dwóch wykonawców nie dołączyło tego oświadczenia do oferty.
W samym druku oferty, który składa wykonawca, w dziale dot. oświadczeń jest informacja m.in. o: "oświadczamy, że spełniamy warunku udziału w postępowaniu oraz wszelkie wymogi zawarte w art. 22.1 pzp i na potwierdzenie tego załączamy dokumenty wymagane w dziale SIWZ". Czy takie krótkie oświadczenie zawarte w samym druku oferty jest wystarczające czy muszą dodatkowo składać osobny druk oświadczenia?

2

Odp: Oświadczenie z art. 22.1 pzp

Jak dla mnie ok.

3

Odp: Oświadczenie z art. 22.1 pzp

Czyli zostawić i nic nie ruszać?

4

Odp: Oświadczenie z art. 22.1 pzp

Trzeba jeszcze sprawdzić czy ogłoszeniu nie występowało oświadczenie.

5

Odp: Oświadczenie z art. 22.1 pzp

W ogłoszeniu jest info, ze w zakresie spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć wykaz wykonanych (..)

6

Odp: Oświadczenie z art. 22.1 pzp

No dobra, skoro nie było wypunktowane na równi z innymi dokumentami, a treść logicznie jest, to uznać jak jest.

7

Odp: Oświadczenie z art. 22.1 pzp

jak wyżej jak zwykle ważna jest treść a nie forma:)

8

Odp: Oświadczenie z art. 22.1 pzp

Dziękuję smile