1

Temat: Wysokość korekt

Wiram,
Stan faktyczny jest następujący:
- projekt unijny POKL,
- poniżej progów unijnych,
- usługa niepriorytetowa,
- mamy obowiązek stosowania PZP.
Moje pytanie dotyczy stosowania dokumentu "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia...." i wskaźników procentowych okreśonych w tabelach 1-4. Czy w powyższym przypadku obowiązują wskaźniki z tab. 3 czy z tab. 4 czy też może obie w zależności od rodzaju naruszenia?
W tab. 3 są bowiem wskazane tylko trzy nieprawidłowości i nie ma tam np. niezamieszczenia ogłoszenia w BZP. Czy to oznacza że dla usług niepriorytetowych to nie jest naruszeniem czy też przechodzi się do tab. 4 i tam jest niezamieszczenie ogłoszenia - 25%?
Na marginesie zarzucany nam błąd to niedozwolony podział zamówienia na części. My przeprowadziliśmy jeden przetarg nieogr. i dwa postępowania wg. wewnętrznej procedury bo poniżej 14 tys.  Kontrola stwierdziła, że to wszystko powinno być zsumowane i powinien być jeden przetarg dla całości. Każą nam zwrócić 100% (w tym to co było w przetargu nieograniczonym) bo stwierdzili, że całość jest niekwalifikowana .  Czy ktoś może mi powiedzieć jak to się ma do "Wymierzania korekt finansowych.."?

2

Odp: Wysokość korekt

Naprawdę nikt nie ma poglądu na taką kwestię?

3

Odp: Wysokość korekt

tego rodzaju postepowania raczej z tabeli nr 4.
Jeśli zaś chodzi o kwestie zarzucanego podziału to mamy za mało informacji o tych postępowaniach

4 (edytowany przez jazz 2012-02-23 13:24:52)

Odp: Wysokość korekt

Czyli wynikałoby z tego że max. 25 a nie 100%?
A co z kwestią szkody dla budżetu UE? Rozporządzenie 1083/2006 art. 2 p.7 wyraźnie mówi, że nieprawidłowością jest tylko to działanie lub zaniechanie, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę. O szkodzie mówią też zapisy "Wymierzania korekt...". Zanim się nałoży korektę kontrola powinna chyba najpierw ustalić wysokość szkody, czego tu nie zrobiła. Bo jaką szkodę poniósł budżet UE w zakresie tego zamówienia z przetargu skoro, gdybyśmy nie naruszyli Pzp to też byłby przetarg (tylko na więcej części), te same oferty, ci sami wykonawcy itd.?
Wspomnę tylko, że kontrola wogóle nie napisała nic o stwierdzonych niezgodnościach zgodnie z "Wymierzaniem...", wysokości szkody, obowiązującym w takim wypadku wskaźniku korekty, sposobie wyliczenia wysokości korekty. Stwierdzili tylko że naruszono art. 32.2 więc wydatki są niekwalifikowalne i do zwrotu całość.
Nie podnoszę tu kwesti zasadności zarzutu z 32.2 bo to odrębna historia, a mi chodzi tylko o prawidłowość naliczenia korekty.

Może jeszcze ktoś ma doświadczenia w zakresie korekt? Z góry dziękuję za wszelkie uwagi.

5

Odp: Wysokość korekt

Naliczają korekty nawet wówczas gdy owa niezgodność nie spowodowała ale mogła spowodować naruszenie PZP itp. Ale dziwi mnie fakt niezakwalifikowania wydatków w przetargu nieograniczonym. No chyba że nie zamieściliście ogłoszenia wcale to wówczas 100% jest uzasadnione. Może policzyli z innej tabeli   tam gdzie jest 100.

6

Odp: Wysokość korekt

A po co oni to podciągnęli - "Z niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu|??, bo za to jest 100%.
Pamiętaj o tym, że Kontrolujący boją się własnego cienia i zdarzają się "cuda nie widy" - wiem z własnego doświadczenia...:( Nawet jeden post kiedyś na ten temat założyłem (Wtedy wygrałem:)!

7 (edytowany przez jazz 2012-02-24 13:02:46)

Odp: Wysokość korekt

W przetargu nieograniczonym było ogłoszenie i był przeprowadzony wzorcowo. Stwierdzili jednak że skoro to zamówienie nie zostało zsumowane z tymi innymi to jest to naruszenie Pzp i z tego tytułu mamy także to zwrócić.  Kontrola (dodam że jest to kontrola instytucji wdrażającej) wogóle nie powołała się na nieprawidłowości wskazane w tabelach, tam zresztą dla zamówień podprogowych jest max. 25% a nie 100.

8

Odp: Wysokość korekt

Zasadnie mogą oni zaliczyć jako niekwalifikowane te dwa postępowania bez procedury PZp ale nie ma podstaw aby naliczali korektę a tym bardziej zabierać całość z postępowania zgodnie przeprowadzonego z ustawą. Tym bardziej, że suma 3 postępowań nie zmieniłaby progu a co za tym idzie ogłoszenia w DUUE.   Walcz i nie poddawaj się.