1 (edytowany przez jazz 2011-11-26 17:56:48)

Temat: błąd w najkorzystniejszej ofercie PILNE

Witam, załóżmy taką sytuację. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę. Następnie zauważył że w jednej pozycji kosztorysu ofertowego jest inny wymiar rur niż żądał.
1.Czy może podpisać umowę i żądać od wykonawcy zastosowania tego właściwego rozmiaru?
2. Czy inni wykonawcy mogą zakwestionować wybór?
3. Co jeśli zamawiający by tego nie zauważył i podpisał umowę czy byłaby ona nieważna?

2

Odp: błąd w najkorzystniejszej ofercie PILNE

Niestety, moim zdaniem powinniście powtórzyć czynność badania i oceny ofert, a nie myśleć o podpisaniu umowy, zaoferowanie innego rozmiaru rur w stosunku do żądanego przez zamawiającego powoduje niezgodność oferty w SIWZ i nie nadaje się do poprawienia na podstawie art. 87.2.

3

Odp: błąd w najkorzystniejszej ofercie PILNE

Całkowicie się zgadzam, ale na ogół osoby które ostatecznie decydują lubią drążyć temat  i gdybać. Stąd też szukam odpowiedzi na ewentualne pytania dodatkowe, na które, przyznam się, nie znam odpowiedzi. Na pewno ktoś coś takiego przerabiał, z góry dziękuję za podpowiedzi.

4

Odp: błąd w najkorzystniejszej ofercie PILNE

Umowa podpisana z naruszeniem przepisów ustawy jest nieważna, to chyba wystarczający i poważny argument.

5

Odp: błąd w najkorzystniejszej ofercie PILNE

To nie jest tak, albo niedokładnie czytam ustawę. Moim zdaniem każda podpisana umowa jest ważna, póki jej że ktoś nie unieważni, zaś szans na to ostatnie na razie nie widać.

Jeżeli wynagrodzenie jest typu kosztorysowego proponuję: uzyskać oświadczenie wykonawcy przed podpisaniem umowy, że się pomylił w zapisie i że wykona zgodnie ze specyfikacją i że cena jednostkowa nie ulegnie zmianie (chodzi głównie o tę cenę).
Jeśli wynagrodzenie jest typu ryczałtowego, to proponuję podpisać umowę i nie przejmować się.
Zakładam, że omawiany element jest opisany w projekcie, więc wykonawca będzie musiał wykonać jak w projekcie a nie jak w ofercie.

6

Odp: błąd w najkorzystniejszej ofercie PILNE

Jeżeli chodzi o ryczałt to się zgodzę jednak w innym przypadku:
"Zamawiający ma prawo i obowiązek powtórzyć badanie i ocenę ofert jeżeli dojdzie do wniosku że nastąpił błąd w dokonaniu tej czynności, niezależnie od tego czy sam stwierdzi iż popełniono błąd ......................., KIO 1689/11."
....a jeszcze jedno, znam też interpretację że nawet jak jest wynagrodzenie ryczałtowe a wykonawca deklaruje wykonanie zamówienia za pomocą innych materiałów niż wskazane przez zamawiającego należy ofertę odrzucić wink

7

Odp: błąd w najkorzystniejszej ofercie PILNE

Marcel napisał/a:

"Zamawiający ma prawo i obowiązek powtórzyć badanie i ocenę ofert .......................,"

Niech by tak jeszcze stosowny przepis, bo jakoś nie pamiętam ...

....a jeszcze jedno -

Marcel napisał/a:

wykonawca deklaruje wykonanie zamówienia za pomocą innych materiałów niż wskazane przez zamawiającego należy ofertę odrzucić

Jeśli tak naprawdę deklaruje, to owszem, nie ma wyjścia, tylko co tak naprawdę TU oferuje roll
Pragnę zauważyć, że przy robotach budowlanych istnieje prawny obowiązek wykonania zgodnie z projektem, formalnie niemożliwe jest urzeczywistnienie odstępstwa czyli błędu w kosztorysie ani też podejrzewanie takiej możliwości. W sumie niektóre pomyłki (może takie jak tu) nie przesądzają o sprzeczności ze specyfikacją.

Wszyscy powtarzają jak mantrę ?odrzucić?. Nie jest to takie proste, zwłaszcza przy robotach budowlanych, gdzie np. kosztorys wcale nie przesądza co naprawdę będzie wykonane, kosztorys służy wyłącznie innemu celowi: za ile.

8

Odp: błąd w najkorzystniejszej ofercie PILNE

Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, jeśli  poweźmie informacje, iż wybór oferty został dokonany z rażącym naruszeniem ustawy Pzp lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów, które miało wpływ na wynik tego postępowania, może ponownie dokonać badania i oceny ofert, a także takie postępowanie unieważnić (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 stycznia 2009 r.; sygn. akt KIO/UZP 1534/08).
Przepisy art. 91 i następnych ustawy Pzp nie poruszają zagadnień związanych z powtórnym badaniem i wyborem oferty. Zapisy wskazujące na to, że takie czynności są dozwolone i w niektórych przypadkach konieczne można znaleźć w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, który dotyczy informacji o niezgodnej z przepisami czynności oraz w art. 186 ust. 3, art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, które dotyczą odwołań.

9

Odp: błąd w najkorzystniejszej ofercie PILNE

Dziękuję za podpowiedź.
Wychodzi na to, że nie ma przepisu umożliwiającego samowolną powtórną ocenę ofert po wyborze najkorzystniejszej, zatem jest wątpliwe czy wolno tak w każdym przypadku, jest więc wątpliwe czy wolno tu, zwłaszcza wobec wątpliwości co do istnienia błędu w ogóle.

To kolejna przesłanka za pozostawieniem dokonanego wyboru i za zawarciem umowy.

10

Odp: błąd w najkorzystniejszej ofercie PILNE

Podpisanie umowy z problemem jaki podał jazz bez zwątpienia jest przegięciem, nie wiem dlaczego tak hubal upiera się aby podpisać umowę, a nawet jestem zdziwiony że idzie w tym kierunku.

11

Odp: błąd w najkorzystniejszej ofercie PILNE

Owszem, jest jakimś ?przegięciem?, ale nie wymyślam tego, lecz jedynie odpowiadam na pytanie #1; autor zastanawiał się, więc trzeba wreszcie wyjaśnić: TAK, podpisanie umowy może wchodzić w rachubę i na pewno będzie ona ważna.
Nie widać tu idealnego wyjścia, więc zostaje wybierać mniejsze zło.