Temat: Mały dylemacik...

Gość nie złożył we wniosku o dopuszczenie... (itd.) oświadczenia z art. 22. Został grzecznie wezwany do uzupełnienia tegoż oświadczenia i...skubaniec złozył je z datą wystawienia, czyli jeżeli termin składania wniosków upływał 10 grudnia, oswiadczenie nosi datę 15 grudnia. Więc...wykluczyć go trza? Czy nie? Hmmm........

2

Odp: Mały dylemacik...

to zależy jak brzmiała treść wezwania, bo jeżeli lakoniczna wzywająca na mocy 26.3 do uzupełnienia to jest problem. W treści wezwania należało zaznaczyć, że uzupełniony dokument ma potwierdzać, iż wykonawca spełnia warunki udziału na dzień składania ofert. Jeżeli jest inaczej - tak jak u Ciebie - wtedy nie ma problemu z wykluczeniem bowiem oświadczeniem potwierdza spełnienie ale dopiero na dzień wystawienia.

Ten przypadek nasuwa także inne wątpliwości, które należałoby rozważyć i ustalić zasadę, jak poprawnie poprowadzić uzupełnienie dokumentu.
Wezwanie jest wystawione po upływie terminu składania ofert. Więc nadesłane oświadczenie powinno nosić znamiona terminu w którym oświadczenie jest składane by daty się nie kłóciły ze sobą.

Uważam, że data wystawienia może być inna niż składania ofert, pod warunkiem że z treści oświadczenia dowiaduję się, że wykonawca oswiadcza, że spełnia warunki udziału na dzień .... (składania ofert)

smile  nora