1

Temat: uzupełnianie dokumentów

Jeden z oferentów nie dołączył do oferty harmonogramu wykonywania robót, czy mogę wezwać go do uzupełnienia z art. 26 ust. 3 ?

2

Odp: uzupełnianie dokumentów

witam, ja bym nie wzywala, zgodnie z ustawa  art 26 ust 3 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, z kolei  art. 25 ust. 1 mowi o dokumentach i oświadzceniach potwierdzających spełnieneiw arunków udziału są to dokumnty typu- oświadczenie z art 22, zus, us, polisa...
oferta niezgodna z siwz i podlega odrzuceniu

3 (edytowany przez hubal 2010-04-26 05:50:10)

Odp: uzupełnianie dokumentów

Mam pytania pomocnicze: do czego w ofercie jest potrzebny harmonogram, jak sprawdzić jego poprawność, co stoi na przeszkodzie uzgodnić go później, czy każda kartka z napisem ?harmonogram? wystarcza?
A ponadto: co stoi na przeszkodzie - poza wygodnictwem - by zamawiający sam ustalił zasady wypłacania obowiązkowych (!) zaliczek lub załączył swój harmonogram do siwz???  W ten sposób oszczędziłby sporo zbędnej pracy bliźnich, a efekty miałby idealne, nie takie jak tu.