1

Temat: Informacja o wyborze oferty do UZP

Kolejny hit nowelizacji to informacja o wyborze oferty! Art. 92 nie nakłada już obowiązku przekazywania jej Prezesowi UZP. Ja jednak polecam przekazywanie jej w dalszym ciągu. W przeciwnym razie, zawarta umowa moze zostac uzana za niewazną! Powód:
Dopóki nie prześle tej informacji Prezesowi, nie może upłynąć termin do wszczęcia kontroli uprzedniej (art. 168 ust. 1). Jeżeli zamawiający zawarł umowę przed upływem tego terminu, umowa jest nieważna (art. 146 ust. 1 pkt 4). tongue