1

Temat: wyjaśnienie zlożonej oferty

Co zrobić w sytuacji, gdy wezwany wykonawca nie złożył wyjaśnień co do złożonej oerty? A także nie odpowiedział, czy nie zgadza się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz? Czy jeśli nie przesłał żadnej odpowiedzi tzn., że się zgadza? Jak interpretować ten zapis?

2 (edytowany przez Marcel 2010-04-22 07:11:31)

Odp: wyjaśnienie zlożonej oferty

Jeżeli nic nie odpowiedział na poprawienie omyłki wówczas należy przyjąć że wyraża zgodę, natomiast jeżeli nic nie wyjaśnił - no cóż wolna wola Zamawiającego jak teraz postąpić zaliczyć czy też nie.

3

Odp: wyjaśnienie zlożonej oferty

jak wyżej