1

Temat: wyjaśnienie treści SIWZ

Co zrobić w sytuacji, gdy w zapytaniu skierowanym do zamawiającego wykonawca zaproponował, aby zmienić w zapisie - gwarancja bezwarunkowa i nieodwracalna, zamiast nieodwracalna na nieodwołalna.W odpowiedzi zamawiający przychylił się do propozycji. Moje pytanie: Czy zamawiający nie powinien poinf. na podst. art. 38 ust. 4 o zmianie treści SIWZ, czy może potraktować zmianę wyrazu jako omyłkę słowną? Proszę o pomoc!

2

Odp: wyjaśnienie treści SIWZ

Uczynić zgodnie z  art. 38 ust. 4.