1

Temat: inne podmiotowe środki dowodowe- zdolności finansowe

Cześć

W postępowaniu jest wymóg - Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż: 8.000.0000 zł

Czy taki warunek będzie spełniony, jeśli przedstawimy inne podmiotowe środki dowodowe tzn. zobowiązanie spółki matki/ właściciela, iż posiada takie środki albo ma taką zdolność kredytową a nie nasz wykaz z konta bankowego albo informację z banku o posiadanej zdolności.

Właściciel udostępni nam środki finansowe, tylko w jakiej formie to najlepiej pokazać bez żadnych przelewów ?

2

Odp: inne podmiotowe środki dowodowe- zdolności finansowe

Nie uznałbym oświadczenia spółki matki, zamiast podmiotowych środków dowodowych. Uznałbym zobowiązanie spółki matki do udostępnienia zasobów finansowych, a następnie dokument z banku wystawiony dla spółki matki.

3 (edytowany przez gladiq 2023-08-28 13:02:59)

Odp: inne podmiotowe środki dowodowe- zdolności finansowe

A co rozumiemy przez dokument z banku ? Opinia bankowa wystawiona na właściciela/ spółkę matkę potwierdzająca,  iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż: 8.000.0000 zł będzie wystarczająca ?

4

Odp: inne podmiotowe środki dowodowe- zdolności finansowe

Dokument wystawiony przez bank, np. opinia bankowa o zdolności kredytowej. Tylko prędzej - razem z ofertą - należy złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego (spółki matki).