1

Temat: Wyjaśnić czy odrzucić?

Proszę o pomoc,
Wykonawca w złożonej ofercie (oświadczenie wstępne) wskazał, iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 274.1 p.z.p.) przedstawił wykaz osób, w którym wskazał, iż dysponuje osobami (kierownik budowy i robót) w sposób pośredni. czy w takim przypadku można jeszcze wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień czy odrzucić ofertę - mając na uwadze przepis art. 123 p.z.p.?

2

Odp: Wyjaśnić czy odrzucić?

Koniecznie wezwać do uzupełnienia, ewentualnie najpierw wyjaśnić (może wykonawce inaczej rozumie dysponowanie pośrednie).