1 (edytowany przez anka 2022-05-20 09:07:44)

Temat: oswiadczenie z art.7 ust.1 ustawy ...

Witam,

jak podejść do tematu.

zamawiający zmienił SWZ wprowadzając oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust.1 ustawy .. w zakresie przeciwdziałania agresji ...

Wykonawca nie złozył z oferta oświadczenia, został wezwany do uzupełnienie, jednak oświadczenie nie uzupełnił.

jak podejść do tematu - sama mam zweryfikować na podstawie listy sankcyjnej czy Wykonawca do wykluczenia i odrzucenia?

Prosba o pomoc

2 (edytowany przez marekw2 2022-05-20 10:01:00)

Odp: oswiadczenie z art.7 ust.1 ustawy ...

Wg. mnie wykonawca powinien zostać wykluczony

3

Odp: oswiadczenie z art.7 ust.1 ustawy ...

Dziękuję za odpowiedź

4

Odp: oswiadczenie z art.7 ust.1 ustawy ...

marekw2 napisał/a:

Wg. mnie wykonawca powinien zostać wykluczony

W tym wypadku może jednak nie do końca tak. Oświadczenie zakłądam, że wprowadzono już w trakcie trwania postępowania a więc zamawiający zmienił dość istotnie warunki wykluczenia. Ja wprawdzie też wprowadziłem oświadczenie ale z dniem podpisania umowy a samo wykluczenie sam weryfikuję nawet jeśli nie przedstawi mi oświadczenia. Co innego jeśli wprowadzam je dla nowych postępowań jest to środek podmiotowy wymagany w trakcie postepowania.

5

Odp: oswiadczenie z art.7 ust.1 ustawy ...

A jak to weryfikujesz?
Zamawiający jest zobowiązany do wykluczenia podmiotów na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego /Dz.U. z 2022r. poz. 835/. Czy weryfikacja może nastąpić poprzez: - sprawdzenie czy Wykonawca nie został wpisany na listę sankcyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /decyzja ministra SWiA w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego/ i takie sprawdzenie poświadcza pracownik opisując fakturę /przy zamówieniach, w których nie stosuje się przepisy ustawy Pzp/ lub - złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy /przy zamówieniach, w których stosuje się przepisy ustawy Pzp/. Czy ta alternatywa jest dopuszczalna w zamówieniach poniżej 130.000 zł.?

6

Odp: oswiadczenie z art.7 ust.1 ustawy ...

warunki dotyczą wszystkich zamówień i tych poniżej 130 tys, też. Lista:
https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami#_ftnref1