1 (edytowany przez jstan1 2022-03-02 08:56:57)

Temat: Informacja KRK

1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z art. 128.1 p.z.p. uzupełnił informację z KRK dla podmiotu zbiorowego z datą po terminie składnia ofert, tj. na dzień wezwania do uzupełnienia. Czy ofertę należy odrzucić?
2. Wykonawca złożył wizualizację dokumentu elektronicznego z KRK dot. członka zarządu spółki, którą opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy taki dokument można przyjąć jako właściwy czy musi być oryginalny plik XML?