1

Temat: Dokumenty złożone wraz z ofertą

Wykonawca wraz z ofertą złożył podmiotowy środek dowodowy - wykaz osób, który potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Czy w takiej sytuacji należy wezwać wykonawcę do jego złożenia na podstawie art. 274 Pzp? Czy można uznać wykaz za prawidłowy i dokonać wyboru oferty?

2

Odp: Dokumenty złożone wraz z ofertą

jako dupochron wysyłam pismo do wykonawcy czy przedłożone dokumenty to dokumenty  o które wzywam z art 274

3

Odp: Dokumenty złożone wraz z ofertą

wnioskuję, że wołałeś tylko ten dokument jako potwierdzenie? Więc ja robię tak, że jeśli wybieram ofertę zaraz po otwarciu (wszystko OK) to nie wzywam i robię. Natomiast, kiedy trwa to dłużej lub wołam oprócz tego o inne dokumenty - to wołam o ośiwadczenie o aktualności smile