1

Temat: odmowa podpisania umowy

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Czy w związku z powyższym mogę dokonać ponownego wyboru po upływie terminu związania ofertą?

2 (edytowany przez memphis 2021-12-29 10:45:59)

Odp: odmowa podpisania umowy

Tak. Jeżeli termin upłynął, zwracasz się do kolejngo wykonawcy, którego oferta ma najwyższą ocenę, do wyrażenia pisemnej zgody na wybór jego oferty.

3

Odp: odmowa podpisania umowy

A kiedy wzywam tego wykonawcę do przedłożenia dokumentów wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza?

4

Odp: odmowa podpisania umowy

Jak już będziesz mieć zgodę na wybór oferty. Jak nie miałem czasu, to wzywałem jednocześnie o zgodę i dokumenty.

5

Odp: odmowa podpisania umowy

A co jeszcze w przypadku, gdy w dokumentach zamówienia miałam datę rozpoczęcia zadania 3 stycznia. Teraz wiadomo, że w związku z uchyleniem się od zawarcia umowy "nowy" wykonawca rozpocznie wykonanie umowy z datą późniejszą.

6 (edytowany przez memphis 2022-01-10 12:49:46)

Odp: odmowa podpisania umowy

Pytanie, czy termin rozpoczęcia na wpływ na realizację umowy i co z resztą umowy.