1

Temat: oświadczenie o braku przynależności

Ofertę złożyło konsorcjum. oświadczenie o braku przynależności dołączono od razu od oferty, podpisane przez lidera oraz partnera konsorcjum. Uznać takie oświadczenie, czy może każdy z członków konsorcjum powinno złożyć oświadczenie z osobna?

2

Odp: oświadczenie o braku przynależności

Pierwsza sprawa, jaka jest treść oświadczenia. Jeżeli nie dotyczy ono całkowitego braku przynależności do jakiekolwiek grupy kapitałowej, tylko braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę, to oświadczenie jest błędne (wykonawca oświadcza, choć nie wie, kto złoży oferty).
Druga sprawa, kogo dotyczy to oświadczenie. Konsorcjum, każdego z wykonawcy z osobna? I czy jest to oferta najwyżej oceniona?

3

Odp: oświadczenie o braku przynależności

Oświadczenie dotyczy: "Oświadczam/y że: nie należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia". Konsorcjum złożyło jedno oświadczenie, w oświadczeniu jest nazwa firmy lidera i nazwa firmy partnera oraz ich podpisy. Oferta jest najwyżej oceniana.

4

Odp: oświadczenie o braku przynależności

To bym wezwał. Oświadczyli, że nie należą do grupy z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty. Składając ofertę nie wiedzieli, jakie będą oferty. I niech każdy złożył oświadczenie we własnym imieniu.