1

Temat: ocena ofert

Przygotowuję postępowanie na zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego. W ramach kryterium oceny ofert chcę przyznać punkty za doświadczenie jednego z wymaganych inspektorów. Tutaj pojawiają się moje wątpliwości, ponieważ nie wiem czy:
1)  żądać wskazania inspektora – podlegającego punktacji - w formularzu ofertowym. Na którym etapie badamy wówczas spełnianie warunku udziału w postępowaniu?
czy
2) żądać złożenia wykazu osób, jako przedmiotowego środka dowodowego? W ww. przypadku brak złożenia lub złożony wykaz z błędami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku żądania wykazu osób jako przedmiotowego śr. dow. – sprawdzam spełnianie warunku udziału i punktujemy? Co w przypadku gdy W. nie potwierdzi spełniania warunku udziału w postępowaniu – odrzucamy? Czy w ogóle można traktować wykaz osób jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie spełniania warunku udziału czy służy on wyłącznie do oceny kryteriów oceny ofert?
czy
3) wymagać złożenia wykazu osób od wszystkich wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, na podstawie art. 274.2 Pzp. W tym przypadku sprawdzam spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie warunku, ewentualnie wzywam z art. 128.1 Pzp i nie przyznaje punktów.

2

Odp: ocena ofert

1. jeśli zdecydowałeś się na doświadczenie jako kryterium to najlepiej postaw osobno warunek podstawowy, iż takich a takich potrzebujesz i każdy ma wskazać z wykonawców po jednym w wykazie osób (ale na wezwanie) w oświadczeniu i ofercie wpisz sobie tylko, ze w tym zakresie każdy dysponuje (udowodnią potem). Jesli chchesz dośw. w zakresie warunków to wpisz minimum.
2. Natomiast do kryterium wpisz i oddziel warunki, niech tylko w ofercie określą, który i ile ma doświadczenia abyś mógł punktować i zrobić ranking wstępny.
Jeśli nie spełnią tylko w 2 pkt. to przyznasz  pkt ale oferta ważna, jeśli nawet w 1 tzn, ze nie spełnią warunków.