1

Temat: skan oferty

Witam

czy ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej, następnie przekształconą do postaci elektronicznej (poprzez jej zeskanowanie), a w dalszej kolejności opatrzona kwalifikowanym podpisem elekton./ podpisem zaufanym/podpisem osobistym - uznajecie za złożoną prawidłowo?

2

Odp: skan oferty

Jeżeli skan został podpisany (podpisem kwalifikowanym, zaufanym, osobistym) przez osoby upoważnione, to nie robiłbym problemu.

3

Odp: skan oferty

Tak

4

Odp: skan oferty

Ale czy taka oferta (w formie skanu podpisanego elektronicznie przez wykonawcę) nie jest kopią?

5

Odp: skan oferty

cyt. "Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny.".

6

Odp: skan oferty

To jest skrót opinii UZP z 19 kwietnia 2019 r.  " Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny.
    Nie każdy dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stanowiący odwzorowanie dokumentu, który pierwotnie został sporządzony w postaci papierowej (np. skan w PDF), będzie uznany za elektroniczną kopię. W każdym przypadku należy brać pod uwagę kontekst wystawienia i złożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
    W przypadku zeskanowania oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty.
    Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym."

7

Odp: skan oferty

Dziękuję.

A czy do oświadczenia z art. 125 ust. 1 pzp powyższe również ma zastosowanie?

8

Odp: skan oferty

Każdy dokument wytworzony pierwotnie w formie papierowej a następnie zeskanowany i opatrzony właściwym podpisem elektronicznym jest dokumentem oryginalnym. Cały czas nie rozumiem jednak dlaczego PZP inaczej traktuje podpis kwalifikowany i podpis profilem zaufanym lub osobistym z nowego dowodu osobistego. Przecież w każdym przypadku konieczna jest autoryzacja unikalnym kodem znanym (przynajmniej teoretycznie) wyłącznie osobie składającej ten podpis. Zgodnie z powyższym każda wersja podpisu elektronicznego w jednakowy sposób potwierdza tożsamość osoby podpisującej. Czyżby chodziło tu o utrzymanie dochodów dla firm certyfikujących te podpisy kwalifikowane?

9

Odp: skan oferty

marekw2 napisał/a:

Każdy dokument wytworzony pierwotnie w formie papierowej a następnie zeskanowany i opatrzony właściwym podpisem elektronicznym jest dokumentem oryginalnym. Cały czas nie rozumiem jednak dlaczego PZP inaczej traktuje podpis kwalifikowany i podpis profilem zaufanym lub osobistym z nowego dowodu osobistego. Przecież w każdym przypadku konieczna jest autoryzacja unikalnym kodem znanym (przynajmniej teoretycznie) wyłącznie osobie składającej ten podpis. Zgodnie z powyższym każda wersja podpisu elektronicznego w jednakowy sposób potwierdza tożsamość osoby podpisującej. Czyżby chodziło tu o utrzymanie dochodów dla firm certyfikujących te podpisy kwalifikowane?

Myślę, że to kwestia tego, że w zamówieniach powyżej progów obowiązuje dyrektywa unijna, która wymaga zaawansowanego podpisu (kwalifikowanego).

winter16, ww. interpretacja ma zastosowanie także do oświadczenia