1

Temat: podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie podmiotowych środków dowodowych (wykaz robót+referencje) na dzień 09.08.2021 r,. godz. 14:00. Wykonawca spóźnił się dwie minuty.(środki dowodowe prawidłowe). Nie uznaję dokumentów i wzywam do ponownego złożenia?. (tryb podstawowy, zmówienie z dofinansowaniem unijnym)

2

Odp: podmiotowe środki dowodowe

Myślę, że to zbyt daleko idące, skoro dokumenty zostały złożóne, są poprawne i nie ulegają dezaktualizacji.