1

Temat: Zastosowanie przez Wykonawcę VAT marża

Drodzy Forumowicze,
Pytanie dot. postępowania na organizację wyjazdów edukacyjnych.
Wykonawca w formularzu ofertowym przy cenie netto wpisał „procedura VAT marża dla biur podróży” (nie podał ceny netto), natomiast przy VAT tj. 23% Wykonawca wpisał „VAT 23% od wyliczonej wartości marży” (nie podał wartości podatku VAT). Wykonawca został wezwany do wyjaśnienia powyższych zapisów. Wykonawca wyjaśnił, iż „stosuje procedurę rozliczenia podatek VAT marża i na etapie kalkulacji składania oferty może tylko oszacować wielkość marży oraz wielkość podatku (23% od tej marży). Oferta w zamówieniach publicznych powinna opierać się na szczegółowych wyliczeniach, a nie na szacunkach.” W opracowaniach znalazłam jedynie wskazanie co należy zrobić w sytuacji, w której Zamawiający nie określił stawki podatku VAT a Wykonawca wpisał jedynie „VAT marża” (Wykonawca określał stawkę podatku samodzielnie). W naszym przypadku stawka podatku VAT została określona w wysokości 23%. Czy ktoś miałby pomysł jakie działanie należałoby podjąć?