1

Temat: Wezwanie do złożenia oświadczenia z art. 125 ust. 1 pzp

Witam,
Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym,  na miniPortalu.
Wykonawca nie złożył z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.
Czy to oświadczenie musi zostać przekazane na skrzynkę ePUAP? Czy może zostać przesłane mailem?

Nadmieniam, że Zamawiający w SWZ zastrzegł, że cała komunikacja miedzy Wyk. a Zamaw.  POZA ZŁOŻENIEM OFERTY będzie prowadzona przy pomocy poczty elektronicznej. - czy Zamawiający mógł dokonać takiego zastrzeżenia?

Proszę o podpowiedź.

2

Odp: Wezwanie do złożenia oświadczenia z art. 125 ust. 1 pzp

W zaistniałej sytuacji powinno zostać przesłane mailem, oczywiście z uwzględnieniem podpisu kwalifikowalnego itp.
Zamawiający ma swobodę w określeniu sposobu komunikacji. Generalnie lepiej zostawić sobie więcej opcji.