1 (edytowany przez ZB 2021-06-10 14:32:08)

Temat: Wartość podawana w formularzu ofertowy

Czy prawidłowe jest wpisywanie przez Zamawiającego tylko jednego pola do wypełnienia (wpisania tylko wartości brutto) i oczekiwanie od wykonawcy wpisywania w formularzu ofertowym tylko wartości brutto dla robót budowlanych przy rozliczeniu ryczałtowym? Chciałbym uniknąć sytuacji w której np. jeden wykonawca przedstawi ofertę z której porównując kwotę netto i brutto wynika że zastosował 23 Vat a drugi np. małą część (np. gazy medyczne) zadnia na 8 i resztę na 23??

2

Odp: Wartość podawana w formularzu ofertowy

Jesteś płatnikiem VAT? Nie widzę przeciwskazań, jest wtedy mniej błędów wyliczeniowych. Każę tylko wpisywać procentową wysokość VAT np. 12 zł brutto, w tym podatek w wysokości 23%. I tyle. Można też rozbić jeśli wiesz co wchodzi na inne vaty. Unikam natomiast pisania liczbami obu lub nawet trzech kwot.