1

Temat: Podmiotowe środki dowodowe

Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego (art.274.ust.1). Czy należy powtórnie wezwać Wykonawcę?

2

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Tak.

3

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Inny wykonawca  nie złożył wszystkich dokumentów a jeden dokument nie spełnia warunków (zdolności technicznej lub zawodowej-wykaz robót). Czy należy wezwać do uzupełnienia czy wyjaśnienia?

4

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Uzupełnienie. Co do zasady wyjaśnienia nie powinny zmieniać treści dokumentów.

5

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów. Czy należy jego ofertę odrzucić na podstawie art. 226 ust.1 pkt.2 lit. b i c oraz zatrzymać wadium art. 98 ust. 6 pkt. 1?

6

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Jeśli wykonawca w ogóle nie złożył dokumentów podmiotowych, to można by się ewentualnie zastanawiać, czy powinieneś odrzucać na podstawie lit. b, bo teraz jest trochę inne podejście do oceny podmiotowej.
Z resztą należałoby zrobić tak jak piszesz.

7

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

To zatrzymanie wadium też nie jest takie oczywiste. Trzeba udowodnić wykonawcy jego złą wolę i chęć wpłynięcia na wynik postępowania. Nie można zatrzymać wadium tylko za to, że wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu.

8

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów, zrozumiałem, że odstąpił od ich złożenia.
Zamawiający bardziej się musi postarać, żeby udowodnić, dlaczego nie zatrzymał wadium smile
Ale faktem jest, że trzeba wziąć pod uwagę okoliczności towarzyszące.

9

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

jak nie uzupełnił, nic nie napisał czyli olał zamawiającego - zatrzymanie wadium

10

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Odrzuciłem najkorzystniejszą ofertę. Wybieram następną najkorzystniejszą (procedura krajowa). Jaka jest podstawa prawna?

11

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Podstawa prawna jakiej czynności?

12

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Wyboru następnej oferty.

13

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Co do zasady nie odrzuciłeś najkorzystniejszej oferty. Teraz wzywasz kolejnego wykonawcę do złożenia dokumentów podmiotowych na podstawie art. 274 ust. 1, a jak już potwierdzisz, że oferta nie podlega odrzuceniu (w tym spełnia warunki udziału), dopiero wtedy stwierdzisz, że jest to najkorzystniejsza oferta.

14

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

ale to jest wykonawca najwyżej oceniony, tak?DzTech napisał/a:

Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów. Czy należy jego ofertę odrzucić na podstawie art. 226 ust.1 pkt.2 lit. b i c oraz zatrzymać wadium art. 98 ust. 6 pkt. 1?