1

Temat: Oferta odrzucona a punktacja?

Dzień dobry,

Czy nowa ustawa zmienia coś w następujących tematach:

1. Czy omyłkę rachunkową należny poprawić w ofercie, która będzie podlegać odrzuceniu?

2. Czy do badania rażąco niskiej ceny bierze się po uwagę ofertę, która będzie podlegać odrzuceniu?

3. Czy w ostatecznym rankingu/punktacji bierze się pod uwagę ofertę, którą się odrzuca?

2

Odp: Oferta odrzucona a punktacja?

1. Nie zmienia się.
2. Trochę się zmienia - art. 224 ust. 2 pkt 1 to wyjaśnia.
3. Nie zmienia się.