1

Temat: Problem z podpisem elektronicznym na ofercie?

Dzień dobry,

Wykonawca złożył ofertę w trybie podstawowym poprzez wysłanie oferty - każdą stronę osobno (w trzech odrębnych skanch) i tylko jeden z tych skanów ma zewnętrzny podpis XADES (ostatnia strona oferty).

Jak należy potraktować taką ofertę? Czy jest ona prawidłowo podpisana jeżeli podpis elektroniczny zewnętrzny nie jest odniesiony do całości? tylko do ostatniej strony?

2

Odp: Problem z podpisem elektronicznym na ofercie?

Jeżeli te strony stanowią odrębne pliki, i tylko jeden z nich jest podpisany, to tylko ten plik stanowi ofertę.

Żeby uznać bądź odrzucić ofertę musisz zobaczyć co było na stronie podpisanej a co na niepodpisanych i zadecydować czy można uzupełnić/wyjaśnić treść oferty. Zapewne oferta będzie do odrzucenia.

3

Odp: Problem z podpisem elektronicznym na ofercie?

Strona - osobny plik który jest podpisany elektronicznym podpisem zawiera tylko miejscowość datę i skany podpisów wykonawców . Nie podpisane pliki zawierają cenę, inne kryteria , oświadczenia i dane wykonawcy.

4

Odp: Problem z podpisem elektronicznym na ofercie?

Oferta do odrzucenia.

5

Odp: Problem z podpisem elektronicznym na ofercie?

Dziękuję za pomoc.

6

Odp: Problem z podpisem elektronicznym na ofercie?

Jaka w tym przypadku będzie podstawa prawna do odrzucenia?

7

Odp: Problem z podpisem elektronicznym na ofercie?

Oferta niezgodna z przepisamy ustawy.