1

Temat: sumowanie warunków

W SIWZ Zamawiający miał zapis:
1) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) wykaże, że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania tj. posiadaniem (własność lub użyczenie na podstawie umowy cywilnoprawnej):
- dla części I przedmiotu zamówienia: 2 samochodów ciężarowych z pługiem sterowanym hydraulicznie, z napędem na wszystkie koła, z piaskarką.
- dla części II przedmiotu zamówienia: 2 pojazdów, każdy z pługiem sterowanym hydraulicznie, z napędem na wszystkie koła,
- dla części III przedmiotu zamówienia: 1 pojazdu z pługiem sterowanym hydraulicznie, z napędem na wszystkie koła,
Czy Wykonawca (który jest najkorzystniejszy w tych 3 częściach) wystarczy że wykonawca wykaże np. 3 samochody czy powinien wykazać 5 pojazdów

P.s. W siwz nie było zapisu typu: Jeżeli Wykonawca  ubiega  się  o  udzielenie  kilku  części  zamówienia  to  nie  może celem  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  wskazać  tego  samego
doświadczenia, tego samego potencjału technicznego

2

Odp: sumowanie warunków

brak takiego zapisu to błąd, nie można tego teraz żądać efekt może być taki że będą faktycznie odśnieżać tylko 3 pojazdami - pozostają tylko kary umowne (za nie odśnieżanie w terminach określonych z dokumentacji przetargowej)