1 (edytowany przez Ruda26 2020-10-05 07:35:10)

Temat: Brak formularza cenowego

Witam,
PN Unijny na dostawę, do oferty Wykonawca nie załącza formularza cenowego, w SIWZ mam zapis:
1. Do elektronicznej oferty dołącza się następujące dokumenty i oświadczenia każde osobno odpowiednio podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
a)    wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załączniki nr 2 do SIWZ;
b)    wypełniony formularz cenowy stanowiący Załączniki nr 6 do SIWZ
Czyli chyba do odrzucenia jako niezgodna z SIWZ?

I jeszcze jedno pytanie, w SIWZ żądałam dołączenia pełnej specyfikacji sprzętu, jeżeli nie zostało przedstawione czy mogę wezwać na podstawie art. 26 ust 3 do uzupełnienia?