1 (edytowany przez Olandyna 2020-09-30 14:16:02)

Temat: Ocena oferty przy wynagrodzeniu ryczałtowym

Postępowanie na RB, w trybie zaprojektuj i wybuduj, poniżej progów z przyjętym w SIWZ wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany był złożyć z ofertą wyłącznie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę do oferty załączył dokument - Oferta opisowa, w którym opisał sposób realizacji zadania. Z oferty opisowej wynika szereg niezgodności z PFU - dotyczących przyjętych do realizacji materiałów (grubość blachy, grubość posadzki), przyjętą z góry ilość hummusu do wywiezienia ( z zastrzeżeniem, że jeśli będzie jej więcej - wykonawca rozliczy się z zamawiającym na podstawie faktycznego obmiaru, przyjęte inne ilości dokumentacji podwykonawczej i zapis. "Założenia finansowe będące podstawą wyceny wyżej wymienionych prac - Ogólne warunki umowy do negocjacji".
Co zrobić z takim dokumentem?

1. Pominąć go przy ocenie. przyjąć, że oferta została złożona zgodnie z formularzem na wynagrodzenie ryczałtowe i wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zgodnie z PFU.

2. Wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących rozbieżności z PFU (art. 87 ust.1)? Co jeśli wyjaśni, że to np. ogólna oferta handlowa i zrealizuje przedmiot zgodnie z SIWZ? Wzywając do wyjaśnień uznaję, że to treść oferty, zatem wyjaśnienia nie mogą zmienić jej treści.

3. Odrzucić ofertę (art. 89 ust.1 pkt 2 PZP). Bez wzywania do wyjaśnień, uznać, że na podstawie (niewymaganego w SIWZ dokumentu) oferta zawiera sposób realizacji niezgodny z oczekiwaniami Zamawiającego.