Temat: Jak interpetować niniejszy zapis ???

"Wykonawca musi dysponować osobą przeznaczoną na funkcję kierownika budowy, (...)  posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą co
najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania
uprawnień oraz doświadczenie Jako kierownik budowy/kierownik robót/inżynier
budowy/inspektor nadzoru, w nadzorowaniu albo kierowaniu dwoma robotami
budowlanymi w zakresie budowy/remontu/przebudowy/rozbudowy obiektów
budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu".

ja interpretuje tak:
osoba posiadająca uprawnienia w danej branży, która ma uprawnienia wydane conajmniej dwa lata temu i która ma doświadczenie Jako kierownik itd. w nadzorowaniu albo kierowaniu dwoma budowami w danym zakresie i nie jest istotne Jak długo trwały te dwie roboty.

Natomiast inwestor interpretuje powyższy zapis tak, że te dwie roboty miały trwać minimum dwa lata.

Po czyjej stronie jest racja ?

2

Odp: Jak interpetować niniejszy zapis ???

Jak dla mnie z tego warunku nie wynika, by te dwa zadania miały trwać po dwa lata.

3

Odp: Jak interpetować niniejszy zapis ???

Zgadzam się. Mają być co najmniej 2 roboty o łącznym czasie trwania co najmniej 2 lata.

4

Odp: Jak interpetować niniejszy zapis ???

memphis napisał/a:

Jak dla mnie z tego warunku nie wynika, by te dwa zadania miały trwać po dwa lata.

Z mojego rozumowania też nie wynika by te dwa zadania miały łącznie trwać dwa lata. Dodam że ten zapis u tego zamawiającego pojawia się zawsze w siwz i udało nam się wygrać kilka przetargów i nigdy zamawiający nie kazał nam udowodnić że te dwie roboty trwały dwa lata.

5

Odp: Jak interpetować niniejszy zapis ???

Olek napisał/a:

Zgadzam się. Mają być co najmniej 2 roboty o łącznym czasie trwania co najmniej 2 lata.

A możesz napisać dlaczego tak uważasz ? Dodam ze tabelka do uzupełnienia wykazu osób wyglada tak:
1. Imię i nazwisko , 2. kwalifikacje, wykształcenie i okres praktyki zawodowej. 3.  Opis doświadczenia np rodzaj prac, lokalizacje i zakresy robót.

6

Odp: Jak interpetować niniejszy zapis ???

Według mnie warunek spełnia osoba posiadająca uprawnienia od co najmniej 2 lat i która w tym czasie sprawowała funkcję....... na co najmniej dwóch inwestycjach. Okres trwania tych inwestycji jest nieistotny. Każda z nich mogła być zrealizowana nawet w jeden dzień.

7

Odp: Jak interpetować niniejszy zapis ???

magda19831 napisał/a:
Olek napisał/a:

Zgadzam się. Mają być co najmniej 2 roboty o łącznym czasie trwania co najmniej 2 lata.

A możesz napisać dlaczego tak uważasz ? Dodam ze tabelka do uzupełnienia wykazu osób wyglada tak:
1. Imię i nazwisko , 2. kwalifikacje, wykształcenie i okres praktyki zawodowej. 3.  Opis doświadczenia np rodzaj prac, lokalizacje i zakresy robót.

Wziąłbym tu pod uwagę wykładnie językową. Moim zdaniem samo posiadanie uprawnień nie stanowi doświadczenia, gdyż doświadczenie nabywa się poprzez wykonywanie konkretnych czynności. Np. student budownictwa po skończonych studiach nie może powiedzieć, że ma 5 lat doświadczenia w zawodzie a osoby, które mają np. uprawnienia nauczycielskie ale nie wykonują tego zawodu, też nie mogą legitymować się doświadczeniem w zawodzie nauczyciela.


Warunek jest tak nieczytelnie napisany, że najlepiej zadać pytanie o wyjaśnienie.

8

Odp: Jak interpetować niniejszy zapis ???

Olek uprawnienia budowlane to nie tylko ukończenie studiów. Aby je otrzymać trzeba zgodnie z prawem budowlanym odbyć i udokumentować praktykę zawodową, pod nadzorem osoby posiadającej już uprawnienia, od roku do nawet 4 lat w zakresie odpowiadającym uprawnieniom i zdać egzamin. Osoba legitymująca się uprawnieniami posiada więc już doświadczenie zawodowe umożliwiające samodzielne wykonywanie funkcji technicznych w budownictwie i nie można ograniczać jej dostępu do wykonywania zawodu poprzez wymaganie jakiegoś dodatkowego doświadczenia. Można oczywiście doświadczenie tej osoby ustanowić jako kryterium wyboru wykonawcy i tego dotyczy ta informacja "okres praktyki zawodowej" we wzorach wykazów osób. Wg. mnie warunek jest czytelny. Dodatkowym warunkiem ważności uprawnień jest ciągłość pracy w zawodzie. To sprawdzamy poprzez żądanie zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego (przynależność jest obowiązkowa i płatna)

9

Odp: Jak interpetować niniejszy zapis ???

Wykonawca musi dysponować osobą przeznaczoną na funkcję kierownika budowy, (...) 
1) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
2) posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania
uprawnień
3) oraz doświadczenie Jako kierownik budowy/kierownik robót/inżynier
budowy/inspektor nadzoru, w nadzorowaniu albo kierowaniu dwoma robotami
budowlanymi w zakresie budowy/remontu/przebudowy/rozbudowy obiektów
budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu".

Trzy niezależne warunki, a w pkt 3 nie ma nic na temat, że zadania te miały trwać 2 lata.

W najgorszym razie sytuacje niejasne rozstrzyga się na korzyść wykonawcy.

10

Odp: Jak interpetować niniejszy zapis ???

memphis napisał/a:

Wykonawca musi dysponować osobą przeznaczoną na funkcję kierownika budowy, (...) 
1) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
2) posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania
uprawnień
3) oraz doświadczenie Jako kierownik budowy/kierownik robót/inżynier
budowy/inspektor nadzoru, w nadzorowaniu albo kierowaniu dwoma robotami
budowlanymi w zakresie budowy/remontu/przebudowy/rozbudowy obiektów
budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu".

Trzy niezależne warunki, a w pkt 3 nie ma nic na temat, że zadania te miały trwać 2 lata.

W najgorszym razie sytuacje niejasne rozstrzyga się na korzyść wykonawcy.

Dokładnie taki sam jest mój tok myślenia.
Zamawiający wezwał nas do wyjaśnień w tej kwestii - zobaczymy jak się sprawy potoczą.

11

Odp: Jak interpetować niniejszy zapis ???

Olek napisał/a:
magda19831 napisał/a:
Olek napisał/a:

Zgadzam się. Mają być co najmniej 2 roboty o łącznym czasie trwania co najmniej 2 lata.

A możesz napisać dlaczego tak uważasz ? Dodam ze tabelka do uzupełnienia wykazu osób wyglada tak:
1. Imię i nazwisko , 2. kwalifikacje, wykształcenie i okres praktyki zawodowej. 3.  Opis doświadczenia np rodzaj prac, lokalizacje i zakresy robót.

Wziąłbym tu pod uwagę wykładnie językową. Moim zdaniem samo posiadanie uprawnień nie stanowi doświadczenia, gdyż doświadczenie nabywa się poprzez wykonywanie konkretnych czynności. Np. student budownictwa po skończonych studiach nie może powiedzieć, że ma 5 lat doświadczenia w zawodzie a osoby, które mają np. uprawnienia nauczycielskie ale nie wykonują tego zawodu, też nie mogą legitymować się doświadczeniem w zawodzie nauczyciela.


Warunek jest tak nieczytelnie napisany, że najlepiej zadać pytanie o wyjaśnienie.

Dla mnie warunek był zrozumiale napisany, jednak okazuje się że można interpretować go dwojako. Wygraliśmy już 3 przetargi u tego samego zamawiającego i zapis dot. doświadczenia kierownika był identyczny i  nie było wątpliwości. Co więcej - dział zamówień publicznych interpretuje ten zapis tak jak ja , ale inspektor z działu merytorycznego niestety nie.

12

Odp: Jak interpetować niniejszy zapis ???

Sprawa zakończona sukcesem. Udało się przetłumaczyć inspektorowi kwestię długości doświadczenia i finalnie interpretacja powyższego zapisu odnosi nie odnosi się do tych dwóch robót.
Dziękuję za merytoryczną dyskusję ;-)