1

Temat: Uzupełnienie...

Mam kłopot...w przetargu na usługę ubezpieczenia wykonawca do oferty załączył OWU ale bez podpisu (który wymagany był na pierwszej stronie), czy mogę go wezwać do uzupełnienia dokumentu?

2

Odp: Uzupełnienie...

Hmm, a po co OWZ do oferty? Moim zdaniem art. 25a ustawy pzp nie pozwala żądać takiego dokumentu do oferty, aczkolwiek bywają głosy odmienne (np.  https://www.noweprzetargi.pl/forum/topi … alogow-itp). Robiłem kilka postępowań na ubezpieczenia i OWZ stanowił co najwyżej załącznik do umowy, nigdy nie żądałem tego do oferty bo i po co. Chyba, że miałaś jakieś kryteria ofert związane z OWZ.

Czy OWZ miał potwierdzać kryteria oceny ofert?

3

Odp: Uzupełnienie...

OWU nie ma nic wspólnego z kryteriami. poniżej powody dla których owu jest dolączone do oferty:
1.Dystrybutor ubezpieczeń w świetle art. 7 § 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15.12.2017 r. wykonując dystrybucję ubezpieczeń, postępuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. W związku z czym ma obowiązek przeprowadzić analizę potrzeb klienta a w następstwie istnieje konieczność podania informacji o produkcie ubezpieczeniowym - takie obowiązki wynikają z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15.12.2017 r. art. 8 § 1 "Przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej dystrybutor ubezpieczeń określa, na podstawie uzyskanych od klienta informacji, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia klientowi podjęcia świadomej decyzji." Informacje o produkcie ubezpieczeniowym znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia.
2. Poza tym niezależnie od powyższego zgodnie z art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.
3. Zapisy specyfikacji mówią o tym, iż do wszystkich kwestii nieuregulowane w SIWZ zastosowanie mają Ogólne warunki ubezpieczenia.

4

Odp: Uzupełnienie...

Owu jest załącznikiem do oferty i ma charakter informacyjny. jedna z odpowiedzi (którą otrzymałam) sugeruje, że w takim przypadku nie trzeba nic robić tzn. nie wzywać do uzupełnienia, uznać że jest ok.
Co sądzicie?

5

Odp: Uzupełnienie...

dwie kwestie
1. jeśli był wymagany jako częśc oferty i tak miał być podpisany zobowiązaniowo - to tak jakby oferta nie była podpisana
2. jeśli z opisu siwz wynika, że tylko do oceny proponowanych warunków - to należy przyjąc i zweryfikować ze swoimi warunkami

6

Odp: Uzupełnienie...

1. W mojej ocenie:
a. OWU musi być dołączony do umowy (polisy), do oferty jest zbędny - co najwyżej ma charakter informacyjny.
b. W dniu podpisania umowy OWU może być inne niż to dołączone do oferty - to po co OWU do oferty?

2. Nie wiem co było napisane w SIWZ, ale zgadzam się z tezami cbud.

7 (edytowany przez janek159 2020-06-23 11:49:39)

Odp: Uzupełnienie...

Próbuję się doszukać odpowiedzi na następujące pytania:
1. czy OWU były wymagane w SIWZ,
2. jeżeli tak czy były traktowane jako treść oferty czy dokumenty z art. 25 ?


lecz pewnie jako treśc oferty, bo dokumenty z art. 25 ust. 1 wzywamy od najwyżej ocenionego.

Więc skoro brak podpisu na tym elemencie to należałoby rozważać odrzucenie oferty, bo uzupełniać treści oferty nie można.