Temat: Spółka cywilna, pełnomocnictwo

Witam, mam kilka wątpliwości.
Przetarg powyżej progów, dofinansowany.

1. Ofertę złożyło konsorcjum: Spółka cywilna (lider) i jakiś partner konsorcjum.
Formularze ofertowe zostały wytworzone w papierze, podpisane przez dwie osoby ze spółki cywilnej (lider), następnie zeskanowane i opatrzone podpisem elektronicznym TYLKO przez JEDNĄ osobę ze spółki cywilnej.
Rozumiem, że to nieprawidłowe? Z tego co wiem, druga osoba nie posiada nawet podpisu elektronicznego.
Oferta jest najtańsza. Da się uratować? Wezwać o uzupełnienie o pełnomocnictwo lub umowę spółki, z których wynikałoby, że podpisywać może tylko jeden członek spółki? (i tak pewnie będzie ciężko, skoro nie posiada podpisu kwalifikowanego).

2. Inna oferta złożona przez konsorcjum - działalność gospodarcza pan X i jakaś firma. Pan X dostał pełnomocnictwo do reprezentacji. Wszystkie dokumenty podpisem elektronicznym podpisał syn pana X. W CEiDG znalazłem, że jest wpisany jako pełnomocnik, ale nie wiadomo w jakim zakresie. Czy to wystarczy czy mam pisać o wyjaśnienie zakresu tego pełnomocnictwa czy o uzupełnienie (tylko o co?)

2 (edytowany przez eva 2020-05-29 06:03:36)

Odp: Spółka cywilna, pełnomocnictwo

1. Wezwałabym do uzupełnienia tj. pełnomocnictwo albo inny dokument z którego będzie wynikać, kto może składać oświadczenia woli (razem czy każdy wspólnik osobno). Może być tak, że wykonawca posiada stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby co podpisywała elektronicznie ofertę lub przedstawi np. umowę s.c. z której będzie wynikać, że reprezentować spółkę/zaciągać zobowiązania może każdy wspólnik z osobna.

2. Z tego co się orientuję to wpis danej osoby jako pełnomocnika dotyczy przeważnie składania wniosków, zmian itp. do instytucji w celu zmian w CEDiG. Dla bezpieczeństwa wezwałabym do wyjaśnień a potem jeśli się potwierdzi że dana osoba nie ma umocowania do podpisania oferty do uzupełnienia. Jeżeli jest możliwość to zamawiający może zadzwonić do stosownego urzędu i się zapytać czy wpis w CDEiG danej osoby jako pełnomocnik dotyczy tylko czynności związanych z CDEiG.

3

Odp: Spółka cywilna, pełnomocnictwo

Dzięki eva za odzew.

1. Tak zrobię, choć słabo to widzę, skoro ta druga osoba nie ma podpisu kwalifikowanego, a bez tego nic nie zrobią wg mnie.
A gdyby uzupełnili mi pełnomocnictwo z data bieżącą (na szybko kupi sobie podpis elektroniczny i sporządzą pełnomocnictwo np. szczególne do podpisania dokument dla mojego zamówienia to będzie ok czy nie)?

2. Tak zrobiłem wczoraj.Pan na infolinii powiedział, że skoro we wpisie w CEIDG przy zakresie pełnomocnictwa jest kreska tzn. że składając wniosek nie ustalili jego zakresu w związku z tym nie wiadomo do jakich czynności jest upoważniony.
Czyli tez 26.3 i pewnie też dostanę pełnomocnictwo z datą bieżącą.

4

Odp: Spółka cywilna, pełnomocnictwo

Złożenie pełnomocnictwa z datą po terminie składaniu ofert (z datą bieżącą) nie zawsze skutkuje odrzuceniem oferty. Powinno ono potwierdzać istnienie umocowania do dokonania danej czynności na dzień jej dokonania. Możliwe jest przedłożenie pełnomocnictwa z datą późniejszą, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika, iż pełnomocnik był umocowany do dokonania czynności w chwili jej dokonania np. w chwili złożenia oferty (np. wyrok KIO z dnia 9 sierpnia 2019 r. sygn. akt KIO 1443/19 )

5

Odp: Spółka cywilna, pełnomocnictwo

Dzięki bardzo.
Czyli jeśli w treści pełnomocnictwa będzie wskazane, że udziela się go na potrzeby złożenia ofert, dokumentów i oświadczeń dla danego postępowania o udzielenie zamówienia to będzie to wystarczające aby uznać, że pełnomocnik był umocowany do złożenia oferty?

Oczywiście to pełnomocnictwo musi być w oryginale w postaci elektronicznej lub elektronicznie poświadczonej przez notariusza kopii, czyli ten wspólnik spółki cywilnej ma 2 dni robocze aby załatwić sobie podpis kwalifikowany?

6

Odp: Spółka cywilna, pełnomocnictwo

Arek1980 napisał/a:

1. Ofertę złożyło konsorcjum: spółka cywilna (lider) i jakiś partner konsorcjum.
Formularze ofertowe zostały wytworzone w papierze, podpisane przez dwie osoby ze spółki cywilnej (lider), następnie zeskanowane i opatrzone podpisem elektronicznym TYLKO przez JEDNĄ osobę ze spółki cywilnej.
Rozumiem, że to nieprawidłowe? Z tego co wiem, druga osoba nie posiada nawet podpisu elektronicznego.
Oferta jest najtańsza. Da się uratować? Wezwać o uzupełnienie o pełnomocnictwo lub umowę spółki, z których wynikałoby, że podpisywać może tylko jeden członek spółki? (i tak pewnie będzie ciężko, skoro nie posiada podpisu kwalifikowanego).

Z tego co piszesz to są co najmniej 3 podmioty: 2 wspólników spółki cywilnej i jeszcze jakaś inna firma (osoba). Razem wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zatem muszą ustanowić pełnomocnika do ich reprezentowania - nie piszesz, że tak zrobili. Następnie pełnomocnik może samodzielnie podpisać ofertę. Jeżeli pełnomocnikiem jest s.c. to podpisują zgodnie z reprezentacją spółki (najczęściej obaj). Opcjonalnie 1 ze wspólników może dać pełnomocnictwo drugiemu.
Jeżeli któryś z członków konsorcjum nie ma podpisu elektronicznego dopuszczalne jest potwierdzenie "papierowego pełnomocnictwa" przez notariusza.
Tak jak pisała eva pełnomocnictwo może być z datą późniejszą o ile potwierdza umocowanie do danej czynności na dzień jej dokonania.

Arek1980 napisał/a:

2. Inna oferta złożona przez konsorcjum - działalność gospodarcza pan X i jakaś firma. Pan X dostał pełnomocnictwo do reprezentacji. Wszystkie dokumenty podpisem elektronicznym podpisał syn pana X. W CEiDG znalazłem, że jest wpisany jako pełnomocnik, ale nie wiadomo w jakim zakresie. Czy to wystarczy czy mam pisać o wyjaśnienie zakresu tego pełnomocnictwa czy o uzupełnienie (tylko o co?)

Pełnomocnictwo w CEiDG to moim zdaniem za mało.
Wzywasz z 26.3a.