1

Temat: Omyłka rachnkowa ???

Hej smile Jak postępujecie w takiej sytuacji...

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony krajowy na zakup wyposażenia. Wykonawcy zobowiązani byli złożyć formularz oferta i formularz cenowy. W tabeli formularza cenowego wymienione były następujące kolumny:
- konkretne sprzęty z parametrami,
- ilość,
- cena jednostkowa brutto,
- razem (wartość brutto).

Kilku wykonawców złożyło formularz cenowy, w którym wpisali cenę jednostkową brutto oraz wartość razem. Niestety po przeliczeniu ilości z ceną jednostkową nie wynika wartość razem dla poszczególnych pozycji.

Na przykład:
ilość 150 szt. x cena jednostkowa brutto 0,74 zł = wykonawca wpisał razem 110,70 zł.

Po przeliczeniu ilość x cena jednostkowa brutto wychodzi 111,00 zł.

Natomiast w drugą stronę:
Razem 110,70 zł / ilość 150 szt. = 0,7380,00 zł (co w zaokrągleniu daje 0,74 zł).

Tak naprawdę nie wiadomo, która z pozycji formularza cenowego jest prawidłowa, tzn. czy cena jednostkowa brutto czy wartość razem. Niestety w tabeli formularza cenowego nie zaznaczono, że, że wartość razem to przemnożenie ilości z ceną jednostkową. 

Czy poprawilibyście to jako oczywistą omyłkę rachunkową? Jeśli tak, to w którą stronę?

Dzięki za podpowiedzi smile

2

Odp: Omyłka rachnkowa ???

Ceny jednostkowej nie poprawia się bo to jest ingerencja w treść oferty (nie można poprawić ceny jednostkowej). Moim zdaniem należy przemnożyć ilość x cena jednostkowa. Jeżeli wartość się nie zgadza to poprawić to jako oczywistą omyłkę rachunkową.