1

Temat: inna omyłka

Wykonawca w formularzu ofertowym miał niepotrzebne skreślić. W pkt dot. podwykonawców     Oświadczamy, że zamówienie wykonamy własnymi siłami*/przy udziale Podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia* nie dokonał skreślenia, jednak w wykazie dot. części jaką zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwa podwykonawcy wypełnił - nie dotyczy. Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczył czy złożył ofertę równoważną tak/ nie, w ofercie jednak złożył dokumenty udowodniające równoważność. Czy dokonać poprawy na mocy art. 87 ust. 2 pkt 3?

2

Odp: inna omyłka

czemu zawsze piszesz po dwa razy smile Czytamy

3

Odp: inna omyłka

Oj, nie zawsze;)