1 (edytowany przez Użytkownik111 2020-03-19 08:33:21)

Temat: Błędny formularz ofertowy

Witam,
Mam następujący problem, w przetargu nieograniczonym prowadzonym zgodnie z ustawą poniżej progów Zamawiający na skutek zadanych pytań dokonał modyfikacji: SIWZ oraz formularza ofertowego (wydłużenie  terminu wykonania zadania). Po otwarciu ofert wykonawca, który na chwilę obecną złożył najkorzystniejszą ofertę (jako jedyny) załączył pierwotny formularz ofertowy (przed modyfikacją), co w tym wypadku zrobić?

Czy ma tutaj zastosowanie przepis art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawia w ofercie:
pkt. 3.  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych  warunków zamówienia,
           niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

2 (edytowany przez janek159 2020-03-19 11:30:30)

Odp: Błędny formularz ofertowy

a zaoferowanie krótszego terminu wykonania zamówienia będzie stanowić o niezgodności treści oferty z SIWZ?

może w SIWZ było: ,,w terminie do ....." 

czy nie należy po prostu przyjąć tej oferty taką jaka jest.

3 (edytowany przez Użytkownik111 2020-03-20 06:47:50)

Odp: Błędny formularz ofertowy

Tak było jak piszesz " w terminie do ....".

Dziękuje za pomoc

4

Odp: Błędny formularz ofertowy

W przetargu na zieleń usunęliśmy modyfikacją obsadę wiosenną i zmodyfikowaliśmy formularz ofertowy poprzez wykreślenie słów "oraz wiosennych" powyrzucaliśmy również z kosztorysu te pozycje których nie będzie. Jeden z oferentów złożył na starym druku formularza oraz w kosztorysie wyliczył pozycje dla wiosennych nasadzeń:
1) wywalam go bo oferta niezgodna z zmodyfikowanym SIWZ (tylko tu problem bo oferent złożył ofertę na obie części i drugą by wygrał (dla drugiej części nie było modyfikacji i wszystko jest ok) czyli odrzucam jego ofertę dla 1 części wybieram w drugiej - mimo jednego formularza ofertowego
2) poprawiam ofertę jako oczywista omyłkę z art 87 ust 2 pkt 3 przeliczam i wskakuje wtedy na 1 miejsce dla 1 części. Wygrywa dla obu części.
W formularzu ofertowym mamy dodatkowo taki zapis "12. Akceptujemy treść wszystkich wyjaśnień, odpowiedzi i modyfikacji SIWZ. "